Rubriek_bullit-ONVoor de werkgever

Met ingang van 1 juli 2015 is de transitievergoeding uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Voor u als werkgever is het belangrijk te weten dat u de transitievergoeding fiscaal moet behandelen als loon uit vroegere dienstbetrekking. Transitiekosten en inzetbaarheidskosten zijn ook loon, maar dit ligt wel wat genuanceerder.

Transitievergoeding
Als werkgever bent u voortaan een transitievergoeding verschuldigd wanneer uw tijdelijke of vaste werknemer ten minste twee jaar bij u in dienst is geweest en zijn arbeidscontract op uw initiatief is beëindigd.

Transitiekosten en inzetbaarheidskosten
Eventuele transitiekosten en/of inzetbaarheidskosten mag u van de transitievergoeding aftrekken. Dat kan alleen als uw werknemer, voordat u deze kosten maakt, daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Transitiekosten zijn kosten gemaakt in verband met het einde van de arbeidsovereenkomst. Het gaat om kosten gericht op het ‘van werk naar werk’ helpen van de werknemer, zoals kosten voor (om)scholing of voor outplacement. Inzetbaarheidskosten zijn kosten gemaakt tijdens het dienstverband om een bredere inzetbaarheid van uw werknemer op de arbeidsmarkt te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan de werknemer die als timmerman werkzaam is en in de avonduren een MBO- opleiding tot lasser volgt.

Loon
De transitievergoeding na eventuele aftrek van transitiekosten en inzetbaarheidskosten is voor uw werknemer loon uit vroegere dienstbetrekking. U past hierop de groene tabel voor bijzondere beloningen toe.

De transitie- en inzetbaarheidskosten zijn vergoedingen en daarmee dus in principe loon. Op deze kosten kunnen wel gerichte vrijstellingen (zoals bijvoorbeeld voor outplacementkosten), nihilwaarderingen of normbedragen van toepassing zijn. Zijn de kosten loon, dan staat nog de vraag open of het gaat om loon uit tegenwoordige- of vroegere dienstbetrekking. De fiscale behandeling van transitie en inzetbaarheidskosten vergt dus maatwerk. Neem bij twijfel contact met ons op.

Tip: Wilt u meer informatie over de hoogte van de transitievergoeding en wat nu precies transitie- en inzetbaarheidskosten zijn, kijk dan ook eens op Rijksoverheid.nl.