Als uw inkomen per jaar sterk wisselt omdat u bijvoorbeeld ondernemer of zzp’er bent of een ontslagvergoeding hebt ontvangen, is het lucratief om gebruik te maken van de middelingsregeling. Door te middelen kunt u de progressie van ons belastingstelsel in box 1 matigen.

Hoe gaat dit in zijn werk? U telt het inkomen van drie aaneengesloten jaren waarvan de aanslagen definitief vaststaan bij elkaar op en deelt dit door drie. U berekent hierover de belasting, dus alsof uw inkomen drie jaar achtereen even hoog was. De berekende belasting minus de betaalde belasting krijgt u terug, op een bedrag van € 545 na. Door deze drempel heeft middelen dus alleen zin als u méér terugkrijgt dan
€ 545. U kunt middelen over inkomsten in box 1. Dus winst, looninkomsten, de eigen woning, inkomsten uit lijfrente en dergelijke.