Staatssecretaris Wiebes neemt een aantal maatregelen inzake de modelovereenkomsten. Er komt een meldpunt voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Er worden meer mensen ingezet voor het beoordelen van de modelovereenkomsten en er wordt een openbaar register van goedgekeurde overeenkomsten geopend.

 

Deze actiepunten zijn door de Staatssecretaris opgenomen in de eerste voortgangsreportage van de Wet DBA. Hij hoopt hiermee bestaande onrust en onzekerheid rond de modelovereenkomsten zo snel mogelijk weg te nemen.

 

Meldpunt opdrachtgevers en opdrachtnemers
De Belastingdienst opent een meldpunt waar zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers melding kunnen doen van onbedoelde effecten van de modelovereenkomsten. Deze meldingen zullen worden geïnventariseerd en geanalyseerd om vast te stellen waar de knelpunten zitten.

 

Extra mensen
Daarnaast zet de Staatssecretaris meer mensen in. Momenteel beoordelen veertig personen de modelovereenkomsten. Dit wordt de komende tijd uitgebreid naar zestig personen.

 

Register goedgekeurde overeenkomsten
Bovendien komt er een register waarin gebruikers van overeenkomsten kunnen nagaan of een overeenkomst met een bepaald kenmerk door de Belastingdienst is goedgekeurd. De geplande implementatiedatum is 31 oktober 2016.

 

Naast deze maatregelen blijft er wekelijks overleg met branches, koepels en individuele bedrijven om knelpunten zo snel mogelijk te signaleren en op te lossen. De website van de Belastingdienst zal voortdurend verbeterd worden. Tot slot kondigt de Staatssecretaris nogmaals aan dat goedwillende ondernemers geen boete krijgen.