Nu de VAR is vervallen, willen opdrachtgever en opdrachtnemer een modelovereenkomst afsluiten. Mag de opdrachtgever in deze modelovereenkomst een bepaling opnemen waardoor hij eventuele loonheffingen en premies op de opdrachtnemer kan verhalen?

 

Het betreft hier de situatie waarin de Belastingdienst alsnog tot de conclusie komt dat de opdrachtnemer in dienstbetrekking is van zijn opdrachtgever. In dat geval kan de Belastingdienst loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet bij de opdrachtgever naheffen. De opdrachtgever kan deze naheffing mogelijk deels bij de opdrachtnemer verhalen. Dat is onder meer afhankelijk van de afspraken die partijen daarover gemaakt hebben. Bepaalde premies mogen echter nooit op de opdrachtnemer verhaald worden.

 

Loonbelasting en premies volksverzekeringen
Nageheven loonbelasting en premies volksverzekeringen kan de opdrachtgever op de opdrachtnemer verhalen. Dit is op zich niet vreemd, omdat de loonbelasting en premies volksverzekeringen altijd door de werknemer gedragen worden.

 

Tip: Over de inkomsten die de opdrachtnemer verwerft bij uw opdrachtgever betaalt de opdrachtnemer inkomstenbelasting. De door de opdrachtgever verhaalde loonbelasting en premies volksverzekeringen kan de opdrachtnemer met deze inkomstenbelasting verrekenen. Per saldo betaalt de opdrachtnemer dan minder inkomstenbelasting (of krijgt zelfs inkomstenbelasting terug), één en ander afhankelijk van de persoonlijke situatie.

 

Premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet
De opdrachtgever mag premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet echter nooit op de opdrachtnemer verhalen. Elke afspraak in een overeenkomst die anders luidt, is niet geldig. Verhaalt de opdrachtgever toch deze premies op de opdrachtnemer dan levert dit een overtreding op die bestraft kan worden met een hechtenis van ten hoogste een maand of een geldboete van de tweede categorie.

 

Tip: Tot 1 mei 2017 geldt nog een overgangsperiode. Zolang partijen laten zien dat ze bezig zijn met de modelovereenkomsten zal de Belastingdienst in deze periode alleen in uitzonderingssituaties een correctie opleggen.