Rubriek_bullit-ONVoor de ondernemer
Met ingang van dit jaar is het maximale salaris waarover pensioen kan worden opgebouwd, beperkt tot € 100.000. Werknemers die meer verdienen kunnen fiscaal vriendelijk bijsparen voor hun oude dag met een nettopensioen. De nettopensioenregeling is nieuw en kent nog wat haken en ogen. Een daarvan is de waardeoverdracht als uw werknemer van baan wisselt. Wanneer in dat geval de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever geen nettopensioen uitvoert, moet het opgebouwde nettopensioen worden omgezet in een hoger brutopensioen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Hierdoor kan de pensioenopbouw van de werknemer uitkomen boven de fiscale grenzen met alle vervelende gevolgen van dien.

Om de waardeoverdracht beter te regelen gaat daarom met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 het volgende gelden: waardeoverdracht van een nettopensioen is mogelijk als de ontvangende pensioenuitvoerder ook een regeling voor nettopensioen uitvoert. Is dit niet het geval, dan blijft het nettopensioen buiten de waardeoverdracht.