Ondanks het feit dat de financiƫle gezondheid van de medische zorg is verbeterd, zijn zorgondernemers relatief voorzichtig voor 2017. Dit komt vooral door de nasleep van bezuinigingen en hervormingen in de sector. De branche gaat uit van een omzetgroei van 3,3% en een winststijging van 1,9%. Daarnaast verwachten zorgondernemers een relatief sterke stijging van de personeelskosten (3,4%) en een lichte daling van de investeringen.

Zij zien vooral mogelijkheden in een efficiƫntere manier van werken, bijvoorbeeld door het toepassen van technologische hulpmiddelen. De belangrijkste bedreigingen zijn overheidsmaatregelen en het tekort aan gekwalificeerd personeel. Het blijft de komende jaren vooral een uitdaging om de gezondheidszorg betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden.

 
Download hier de brancheadvieswijzer voor de medische zorg.