De voorwaarden voor een bestaande kapitaalverzekering eigen woning luisteren nauw. Voldoet de verzekering niet langer dan gaat deze over naar box 3.

Betreft het kleine fouten met de premiebetaling dan is het beleid sinds kort iets minder streng en kan uw kapitaalverzekering eigen woning gewoon in box 1 blijven.

Kapitaalverzekering eigen woning
Met uw kapitaalverzekering eigen woning (KEW) spaart u voor de aflossing van de eigenwoningschuld. De KEW valt in box 1 en voldoet u netjes aan de voorwaarden dan heeft u bij uitkering na de looptijd van de verzekering recht op een vrijstelling. De hoogte van deze vrijstelling is afhankelijk van het aantal jaren dat u premie heeft betaald.

Let op!
Sinds 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om een nieuwe kapitaalverzekering eigen woning af te sluiten.
Voldoet de KEW niet langer aan de voorwaarden dan verhuist deze naar box 3 waar u belasting betaalt over de waarde van de verzekering. Bovendien vervalt de vrijstelling. Een van de voorwaarden van de KEW is de bandbreedte-eis van 1:10. Dat wil zeggen dat de hoogste jaarpremie niet meer mag zijn dan 10 keer de laagste jaarpremie.

Premiebetalingsfouten
Nu gaat het in de praktijk wel eens onbedoeld fout met de premiebetaling. Er wordt bijvoorbeeld in een jaar, naast de reguliere jaarpremie, ook nog een hoge storting gedaan waardoor achteraf duidelijk wordt dat de KEW niet meer aan de bandbreedte-eis voldoet. Ook andere premiebetalingsfouten komen voor met als gevolg een geringe overschrijding van de bandbreedte in een verzekeringsjaar.
Vaak komen dergelijke fouten pas vele jaren later aan het licht. Herstel is dan niet meer mogelijk. Dat betekent dat de KEW in het jaar van de fout fictief tot uitkering komt, de vrijstelling niet geldt en de kapitaalverzekering tot box 3 gaat behoren. Dit zijn ongewenste gevolgen van onbedoelde fouten. Daarom is nu goedgekeurd dat de KEW gewoon in box 1 kan blijven, wanneer door een incidentele fout een bandbreedte van 1:11 in het betreffende verzekeringsjaar niet wordt overschreden.

Tip: De goedkeuring geldt ook voor de spaarrekening eigen woning (SEW), het beleggingsrecht eigen woning (BEW) en voor de Brede Herwaarderingskapitaalverzekering.