Het ministerie van Economische Zaken en het Europees Investeringsfonds steken ieder € 100 miljoen in het nieuwe Dutch Venture Initiative-II.

 

Dit investeringsfonds verstrekt risicodragend kapitaal aan private investeringsfondsen met een strategische focus op Nederland.

 

EZ en de EU initiëren dit fonds om risicokapitaal beschikbaar te stellen aan jonge, snel groeiende en innovatieve bedrijven. Het blijkt voor deze bedrijven namelijk nog steeds lastig om via de reguliere weg, zoals de bancaire sector, aan benodigde financiële middelen te komen. De totale investeringssom moet dit jaar doorgroeien naar € 300 miljoen.

 

Investeren in Nederlandse bedrijven
Het fonds, gelanceerd op 31 maart 2016, is een vervolg op de eerdere DVI-I uit 2013. Het DVI-II fonds investeert niet rechtstreeks in het bedrijfsleven. Het fonds doet dit via investeringsfondsen die zich voornamelijk richten op snel groeiende en innovatieve Nederlandse bedrijven in technologie, zorginnovatie, duurzame energie en lifesciences.