Vanaf 4 januari 2016 kunnen particulieren en bedrijven een tegemoetkoming aanvragen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen of pellet kachels. De subsidie is minimaal € 500.

Het precieze bedrag hangt af van het soort en de specificaties van het apparaat. In januari 2016 zal op de site van RVO een lijst geplaatst worden met de exacte subsidiebedragen van de verschillende apparaten. De nieuwe subsidiemaatregel is in het leven geroepen om het gebruik van duurzame energie en het verminderen van de CO2-uitstoot te bevorderen. Het gaat om een meerjarige subsidieregeling die tot 31 december 2020 zal lopen. Jaarlijks wordt het budget voor het daarop volgende jaar bekend gemaakt. Voor 2016 is er € 70 miljoen beschikbaar.

Regels voor particulieren en bedrijven
De regels voor het ontvangen van een tegemoetkoming zijn voor particulieren anders dan voor bedrijven. Een particulier kan subsidie krijgen als hij in 2016 een apparaat koopt waarop subsidie mogelijk is en het daarna binnen drie maanden laat installeren, in gebruik neemt en de subsidie aanvraagt.

Let op!
Als particulier kunt u de subsidie dus pas aanvragen als het apparaat niet alleen gekocht maar ook al in gebruik genomen is. Wel iets om op te letten want drie maanden na de aankoop vervalt het recht om een subsidieaanvraag in te dienen.

Voor bedrijven zijn de regels precies omgekeerd. Zij kunnen alleen een subsidie krijgen als zij de subsidie aanvragen voordat ze het apparaat kopen. Na goedkeuring van de subsidie heeft men vervolgens een jaar om het apparaat te kopen en in gebruik te nemen.

Tip:
Voor meer informatie of uw aanvraag ga naar RVO.nl