Voor de werkgever en werknemerRubriek_bullit-WGWN

Ontvangt u kinderopvangtoeslag, dan heeft u mogelijk onlangs één of twee verkeerde brieven ontvangen van de Belastingdienst. De brieven met datum 8 april 2015 en kenmerk KOT FLG 12p en/of KOT FLG 13p bevatten een verkeerde naam van de toeslagpartner.

De brieven zijn verstuurd aan ongeveer 2.200 burgers. Hierin staat dat het inkomen van hun toeslagpartner in 2012 en/of 2013 niet bekend is en wat de gevolgen daarvan zijn voor de kinderopvangtoeslag. Door een fout bevatten de brieven een verkeerde naam van de toeslagpartner. Heeft u één of twee verkeerde brieven over de kinderopvangtoeslag ontvangen, dan hoeft u zelf niet in actie te komen. U ontvangt van de Belastingdienst een excuusbrief met meer informatie.

Toeslagpartner
Uw toeslagpartner is uw echtgenoot of geregistreerde partner. Bent u niet gehuwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap, dan kan iemand anders die op hetzelfde woonadres staat ingeschreven, uw toeslagpartner zijn. Dit is het geval wanneer één van de volgende situaties geldt:

  • U heeft een notarieel samenlevingscontract.
  • U heeft samen een kind of u of uw partner heeft het kind van de ander erkend.
  • U bent partner voor een pensioenregeling.
  • U heeft samen een koopwoning.
  • U of één van uw medebewoners heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar.
  • U bent voor de inkomstenbelasting elkaars fiscale partner.
  • U was in 2014 al elkaars toeslagpartner.