Mag ik ontslag aanzeggen tijdens de vakantie van mijn werknemer? Ja, dat mag u.

 

Als werkgever moet u een werknemer met een tijdelijk contract van minimaal zes maanden tijdig, dat wil zeggen minimaal een maand voor afloop van dat contract, schriftelijk laten weten of u het contract gaat verlengen of niet.

 

Bij een verlenging moet u als werkgever ook aangeven onder welke voorwaarden de verlenging van het contract plaatsvindt.

 

Wilt u het contract niet verlengen en heeft u ontslag aangezegd, dan moet u aantonen dat de schriftelijke aanzegging de werknemer daadwerkelijk tijdig heeft bereikt. Dit speelt met name als de werknemer ontkent de schriftelijke aanzegging ontvangen te hebben. Een werknemer die op vakantie gaat tijdens de periode waarin hij kan worden aangezegd, doet dit voor eigen risico. De werknemer moet dus tijdens de vakantie zelf regelen dat hij zich op de hoogte stelt van de inhoud van de aanzegging.

 

Tip: Het is verstandig de schriftelijke aanzegging per aangetekende post te laten versturen of voor gezien te laten tekenen.