Rubriek_bullit-ONVoor de ondernemer

Heeft u een hoge eenmalige bate en wilt u daarover de belastingheffing beperken en eventueel uitstellen? Dan kunt u denken aan het oprichten van een bv, eventueel met terugwerkende kracht naar begin van dit jaar.

Als ondernemer ontvangt u een hoge eenmalige bate. Kunt u een bv oprichten om belasting te besparen? Ja, dat kan. Het moet dan wel gaan om een flinke meevaller, anders weegt het fiscale voordeel niet op tegen de kosten. Heeft u dit jaar al een eenmalige bate ontvangen? Dan kunt u nog met terugwerkende kracht uw onderneming omzetten in een bv. Een eenmalige bate is namelijk geen incidenteel fiscaal voordeel dat zo´n omzetting in de weg staat, zo blijkt uit een rechterlijke uitspraak.

Tip:
Wilt u uw onderneming omzetten in een bv met terugwerkende kracht naar 1 januari 2015? Dat kan. Stel dan een intentieverklaring op en laat die vóór 1 oktober 2015 bij de Belastingdienst registreren. Verstuur aangetekend met het bijbehorende formulier!