Voor veel ondernemers kan de overstap naar een bv vanaf volgend jaar interessante voordelen opleveren. Per 2020 wijzigen de tarieven vennootschaps- en inkomstenbelasting namelijk. Bovendien veranderen ook de aftrekposten in box 1 en 2. Lees hier of dit ook voor ú reden kan zijn om de overstap naar een bv te maken.

Winst in de bv

Op dit moment betalen bv’s over de eerste € 200.000 winst 19% vennootschapsbelasting (Vpb). Over het meerdere is het tarief nu 25%. In 2020 dalen deze tarieven naar 16,5 respectievelijk 22,55%. En in 2021 dalen ze nog verder: naar uiteindelijk 15 en 20,5%.

Indien u als dga de winst uit uw bv haalt, betaalt u momenteel 25% belasting in box 2. Volgend jaar wordt dit percentage verhoogd naar 26,25% en in 2021 uiteindelijk naar 26,9%.

Wat is het netto-effect?

Voor het netto-effect van deze wijzigingen gaan we ervan uit dat een bv in 2019, 2020 en 2021 winst maakt en deze uitdeelt aan de dga. Dit levert de volgende belastingdruk op:

Jaar

Winst <200.000

Winst > 200.000

2019

39,25% 

43,75%

2020

38,42% 

42,88%

2021

37,87% 

41,89%

Wijzigingen in de inkomstenbelasting

Ook de tarieven in de inkomstenbelasting dalen de komende jaren. Vanaf 2021 is het tarief in box 1 37,05% tot een inkomen van € 68.507. Over het meerdere betaalt u 49,5%.

Aftrekposten box 1

De meeste aftrekposten mag u vanaf 2020 echter niet meer aftrekken tegen het toptarief. U ondervindt hier alleen nadeel van als uw box 1-inkomen meer bedraagt dan € 68.507. Het betreft, naast de al jaren beperkte aftrek van hypotheekrente, persoonsgebonden aftrekposten, bijvoorbeeld zorgkosten en giften, maar ook de specifieke aftrekposten voor ondernemers. Denk met name aan de zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, S&O-aftrek en meewerkaftrek. Aftrekposten leveren in 2020 nog maar een voordeel op van maximaal 46%. De drie jaren erna wordt dit verder afgebouwd naar 43, 40 en ten slotte 37,05% in 2023.

Overstappen naar een bv?

De overstap naar een bv wordt vaak pas gemaakt als een deel van de winst niet direct consumptief wordt besteed, maar wordt opgepot. In de bv kan dit namelijk belastingvrij.

Lager omslagpunt

Het omslagpunt ligt niet exact vast en verschilt per situatie, maar ligt momenteel meestal ergens rond € 150.000. Dit omslagpunt komt door de wijzigingen vanaf 2023 in ieder geval lager te liggen. Het toptarief daalt immers slechts met 2,25 procentpunt (51,75 -/- 49,5), terwijl aftrekposten tot 14,7 procentpunt (51,75 -/- 37,05) minder aan aftrek opleveren.

Bovendien profiteert u als dga ook voor wat betreft uw gebruikelijk loon van de lagere tarieven in box 1 en van de tariefsverlaging over de winst van de bv. Een daling van de belastingdruk over uitgedeelde winst van 43,75 naar 41,89% lijkt misschien gering, maar dit betekent 4,4% minder te betalen belasting. Dit is vrijwel gelijk aan de belastingbesparing van 4,5% die wordt gerealiseerd door de verlaging van het toptarief in box 1. Voor u als dga staat hier echter geen verlies aan fiscale ondernemersfaciliteiten tegenover, waardoor de overstap naar een bv eerder voordeel oplevert.

Tip!

De fiscale faciliteiten voor ondernemers leveren in de komende jaren minder belastingbesparing op, zodat de bv eerder aantrekkelijk wordt. Haast is niet nodig, de veranderingen worden geleidelijk ingevoerd tot en met 2023.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een mogelijke overstap naar een bv? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen u er graag alles over.