Heeft u een eenmanszaak, maatschap of vof, dan vraagt u zich misschien weleens af wanneer het verstandig is om over te stappen naar een bv. Waar moet u rekening mee houden? En welke voor- en nadelen kleven er aan zo’n overstap? We zetten de belangrijkste aspecten op een rij.

Winst en belasting

Als het gaat om de belasting over de behaalde winst, zijn er grote verschillen tussen enerzijds eenmanszaak, maatschap of vof en anderzijds de bv:

Winst belast in de IB-onderneming
Als eenmanszaak, maatschap of vof betaalt u het progressieve tarief van de inkomstenbelasting over de behaalde winst. U heeft daarbij recht op een aantal ondernemingsfaciliteiten die de belastingdruk beperken, zoals de zelfstandigenaftrek van €7.280 per jaar en de mkb-winstvrijstelling van 14%. Hierdoor betaalt u maximaal 44,72% belasting over de behaalde winst, verminderd met de ondernemersfaciliteiten (52% belasting over 86% van de winst).

Winst belast in de bv
Als u een bv heeft, moet u vennootschapsbelasting betalen over de behaalde winst. Over de eerste €200.000 winst betaalt u 20%, over het meerdere 25%. Pas als de bv de winst die na belasting resteert uitdeelt aan de directeur-grootaandeelhouder (dga), moet hierover nogmaals 25% belasting worden betaald. Daardoor wordt de totale winst belast tegen 40% tot 43,75%. Omdat u dit tarief dus pas bereikt na uitdeling van de winst, is het aantrekkelijk om winst op te potten en dit pas uit te delen zodra u het als aandeelhouder nodig heeft. Zo heeft u renteloos uitstel van belastingbetaling!

Waar moet u verder nog rekening mee houden?

Overweegt u de overstap naar een bv, denk dan ook aan de volgende aspecten:

Dga is werknemer

De belastingdienst beschouwt de dga als werknemer, in tegenstelling tot de zelfstandig ondernemer. De regelingen voor ‘normale’ werkgevers (zoals kostenvergoedingen en het gebruik van de werkkostenregeling) gelden in principe dus ook voor de dga.

Gebruikelijk loon

Als dga bent u verplicht een minimumbedrag aan salaris uit de bv op te nemen: het zogenaamde ‘gebruikelijk loon’. Dit is 75% van het loon van de dienstbetrekking die het meest vergelijkbaar is met die van u als dga, of het loon van de meestverdienende werknemer in uw bedrijf, als dat meer is. Het gebruikelijk loon wordt belast in box 1 en moet in 2017 minimaal €45.000 bedragen.

Let op! Hoe meer gebruikelijk loon u opneemt of op moet nemen, hoe minder u profiteert van het lage tarief van de vennootschapsbelasting.

Aansprakelijkheid

Als dga beperkt uw aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat u in de bv heeft geïnvesteerd, oftewel de waarde van de aandelen. U bent dus niet aansprakelijk voor de schulden van de bv, tenzij sprake is van wanbeleid. Wel kan de bank bij het verstrekken van een financiering voor de bv eisen dat u in privé meetekent. Wanneer de bv haar schulden niet meer kan betalen, worden deze dan toch verhaald op uw privévermogen.

Verzekeringsaspecten

Als dga bent u in principe niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. U moet zich dus zelf verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Wel bent u verzekerd voor de zorgverzekeringswet (Zvw). Daarvoor moet u, net als de zelfstandig ondernemer, zelf de premies betalen.

Oudedagsvoorziening

De maximaal aftrekbare bedragen voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening zijn sinds enige tijd beperkt. Voor 2017 geldt dat een maximaal pensioengevend salaris niet meer dan € 103.317 mag bedragen. Dit geldt voor zowel de ondernemer in de inkomstenbelasting als de dga.
Tot 2017 kon een dga in de bv nog eigen pensioen opbouwen, ook wel pensioenopbouw in eigen beheer genoemd. Dit kan vanaf 2017 niet meer. U heeft wel de mogelijkheid om uw opgebouwde pensioen met een kortingsregeling af te kopen, of om te zetten in een oudedagsverplichting zoals een lijfrente.

Wanneer is overstappen naar een bv verstandig?

Het antwoord op die vraag hangt af van diverse individuele factoren. In het algemeen wordt een overstap pas aantrekkelijk als een fors deel van de winst niet direct consumptief door de eigenaar-ondernemer wordt gebruikt. Gesteld kan worden dat het in veel situaties verstandig is de overstap naar een bv te overwegen bij een structurele winst vanaf ongeveer €150.000.

Wilt u weten of overstappen in uw situatie verstandig is?

Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag verder.