Pas uw beloning voor thuiswerkers aan

Vanwege corona wordt er veel thuis gewerkt. Met ingang van 2022 mag u uw werknemers hiervoor een onbelaste vergoeding geven. Daar staat tegenover dat de ruime (vaste) vergoeding voor kosten van het woon-werkverkeer beperkt wordt.

Thuiswerkvergoeding € 2 per dag

Het bedrag dat u vanaf 2022 aan thuiswerkers belastingvrij mag verstrekken, is € 2 per dag. Het bedrag is vrijgesteld en komt ook niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.
Let op! De vrijgestelde vergoeding van € 2 per dag is voor € 0,95 slechts beperkt aftrekbaar. Dit deel van de vergoeding wordt namelijk aangemerkt als een vergoeding voor gemengde kosten, zoals koffie. Voor ondernemers in de inkomstenbelasting is dit deel van de vergoeding in beginsel voor 80% aftrekbaar, voor ondernemers in de vennootschapsbelasting in beginsel voor 73,5%.

Arbovrijstelling

Een bureau, een bureaustoel en bijvoorbeeld verlichting voor een werkkamer thuis mocht u op grond van de Arbo-vrijstelling al onbelast vergoeden of verstrekken. Dit blijft ook in 2022 zo.

Vaste reiskostenvergoeding

Tot en met 31 december 2021 was het mogelijk om uw werknemers die thuis werken onder voorwaarden een belastingvrije vergoeding geven voor het woon-werkverkeer, als uw werknemers tenminste niet over een auto van de zaak beschikken. Deze regeling is per 31 december 2021 beëindigd. Daarnaast wordt de zogenaamde 128-dagenregeling in 2022 versoberd. Als een werknemer nu ten minste 128 dagen per jaar naar het werk reist, mag u de vergoeding baseren op 214 reisdagen. Vanaf 2022 moet u deze vergoeding naar rato verminderen als deels structureel wordt thuisgewerkt.

Pas vergoedingen aan

Het is raadzaam met uw personeel rond de tafel te gaan zitten om te kijken hoe beide regelingen naar tevredenheid van alle partijen kunnen worden aangepast. Het voortzetten van de regeling voor (vaste) vergoeding van reiskosten vanwege het woon-werkverkeer terwijl thuis wordt gewerkt, betekent namelijk dat deze kosten vanaf 2022 belast zijn.

Heeft u vragen over de nieuwe vergoeding voor thuiswerken, neem dan contact met ons op.