Er is nog geen oplossing gevonden voor de problemen met het pensioen in eigen beheer. Staatssecretaris Wiebes van Financiën ziet het liefst helemaal af van het in eigen beheer opbouwen van een pensioen voor de directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het bestaande eigenbeheerpensioen denkt de bewindsman aan een belastingkorting bij opname. Dit blijkt uit berichtgeving van het Financieele Dagblad.

Knelpunten
Het pensioen in eigen beheer kent veel knelpunten. Zo is de waarderings- en berekeningssystematiek ingewikkeld, wijken de fiscale regels voor waardering van de pensioenverplichting af van de commerciële regels en komen veel dga’s in de problemen wanneer de opgebouwde reserve voor de oude dag bij echtscheiding niet toereikend is om een deel tegen de waarde in het economisch verkeer over te dragen aan een verzekeraar.

Andere oplossingsrichtingen
Begin juli van dit jaar presenteerde staatssecretaris Wiebes twee mogelijke oplossingsrichtingen voor de problemen met het pensioen in eigen beheer: een oudedagsbestemmingsreserve en het oudedagssparen in eigen beheer.
Op 24 september 2015 heeft overleg plaatsgevonden in de Tweede Kamer over deze oplossingsrichtingen. Tijdens dat overleg heeft de staatssecretaris een derde alternatief aangegeven: stoppen met pensioen in eigen beheer. Dga’s die nu in eigen beheer pensioen opbouwen hoeven dan niet af te rekenen over het verschil tussen de commerciële- en fiscale waardering van de pensioenverplichting en bij opname van het pensioen in eigen beheer kan een belastingkorting worden gegeven van 20%.

Geleidelijke beëindiging
Eind van dit jaar volgt een concreter voorstel van de staatssecretaris, zo blijkt uit het artikel in het Financieele Dagblad. De geleidelijke beëindiging van het pensioen in eigen beheer kan dan van start gaan per 1 januari 2017.

Let op!
Of het uiteindelijk komt tot een afschaffing van het pensioen in eigen beheer is nog niet zeker. Met drie alternatieven op tafel zonder concrete oplossing is het wel duidelijk dat er geen wijzigingen zijn te verwachten per 1 januari 2016.