Voor elke deelnemer een persoonlijke pensioenrekening. Dat is één van de drie uitgangspunten waaraan een nieuw pensioenstelsel volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet voldoen.

 

Op vrijdag 24 juni 2016 heeft de AFM haar ‘position paper’ voor een toekomstbestendig pensioenstelsel gepubliceerd. Voor een nieuw pensioenstelsel zijn volgens de AFM de volgende drie uitgangspunten van belang:

1.Een persoonlijke pensioenrekening voor iedere deelnemer. Iemand kan zo vrij eenvoudig zien hoeveel pensioen hij heeft opgebouwd en het pensioen is bij een baanwisseling makkelijker mee te nemen.

2.Rekening houden met de verschillen tussen deelnemers. Dat kan met name door het hanteren van een individueel en leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid.

3.Een goede balans tussen keuzevrijheid en bescherming van de deelnemer. Volgens de AFM moet de verplichte pensioenopbouw in ieder geval blijven en mogelijk zelfs worden uitgebreid.

 

Tip: De ‘position paper: Toekomst pensioenstelsel’ is te vinden op de website van de AFM.