Voor kleinschalige investeringen kunt u investeringsaftrek krijgen. Met het einde van het jaar in zicht is het van belang dat u uw investeringen goed plant, want dan krijgt u meer aftrek.

 

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, kortweg  KIA,  kent een aflopende schaal. Daardoor krijgt u relatief minder aftrek als u meer investeert. De aftrek berekent u in 2016 volgens onderstaande tabel.

 

Investering
Meer dan t/m Aftrek
€0 €2.300 €0
€2.300 €56.024 28%
€56.024 €103.748 €15.687
€103.748 €311.242 €15.687 -/- 7,56% van investering boven €103.748
€311.242 €0

 

 

Tip: Bij grotere investeringen loont het om ze zo mogelijk te splitsen over de jaargrens heen. Investeert u bijvoorbeeld dit jaar € 80.000 en volgend jaar niets, dan bedraagt de aftrek volgens de tabel €15.687. Investeert u dit jaar én volgend jaar € 40.000, dan bedraagt de totale aftrek € 22.400. Maar liefst € 6.713 meer dus.

 

Ontloop het maximum
Splitsen over de jaargrens heen loont ook als u met uw investeringen over het maximum van € 311.242 heen schiet. Zo levert een investering van € 400.000 geen KIA op, terwijl twee jaren achter elkaar € 200.000 investeren een KIA van € 16.820 oplevert.

Let op! Een investering telt pas mee voor de KIA als het bedrijfsmiddel minstens € 450 kost. U moet er dan ook op afschrijven. Verder moet u in een jaar in totaal meer dan € 2.300 aan investeringen hebben, anders krijgt u geen KIA. Investeert u weinig, dan loont het dus om investeringen zo mogelijk over de jaargrens heen samen te voegen. Investeert u bijvoorbeeld dit jaar en volgend jaar voor € 2.000, dan mist u beide jaren de KIA. Investeert u dit jaar niets en volgend jaar voor € 4.000, dan ontvangt u € 1.120 aan KIA.

 

Plan vooruit
Zoals uit de voorbeelden blijkt, is het lucratief uw investeringen vooruit te plannen om op die manier zoveel mogelijk investeringsaftrek te krijgen. De KIA vormt een extra aftrek op de winst, naast de afschrijvingen op het bedrijfsmiddel. Heeft u vragen over de KIA, neem dan contact met ons op.