Het gaat goed met het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Het mkb groeit op alle fronten en mkb-ondernemers zien hun toekomstige omzet- en winstcijfers met veel vertrouwen tegemoet. De financiële basis is solide: de kredietwaardigheid lag op het hoogste niveau in vijf jaar. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

Positieve verwachtingen voor 2020

Mkb-ondernemers rekenen voor 2020 op een verdere groei van de omzet en winst, in het bijzonder in de specialistische zakelijke dienstverlening, de industrie en de bouw. De medische zorg, de automotive en de detailhandel blijven achter bij het mkb-gemiddelde, maar ook hier zijn de verwachtingen positief. Bovendien is de kredietwaardigheid in het mkb verder verbeterd, vooral in de industrie en de bouw.

Conjuncturele fluctuaties

Toch past hierbij ook enige reserve, omdat het mkb gevoelig blijft voor conjuncturele schommelingen. Om de concurrentiepositie en de economische groei structureel op peil te houden, zullen bedrijven productiever moeten worden en meer moeten investeren in het eigen verdienvermogen en innovaties.

Personeelstekort

Mkb-ondernemers zien het tekort aan personeel als grootste bedreiging voor het nieuwe jaar. Er zijn knelpunten bij het aantrekken, behouden en opleiden van personeel. Daarnaast nemen de personeelskosten elk jaar verder toe; 2020 zal hierop geen uitzondering zijn.

Bedreiging

Ruim 40% van de ondernemers ziet de overheidsmaatregelen als een grote bedreiging voor 2020. Dit is een toename van 4 procentpunten ten opzichte van vorig jaar. De wet- en regelgeving verandert razendsnel, wat een grote impact heeft op ondernemers.

Meer lezen?

Bent u benieuwd hoe úw branche ervoor staat, welke verwachtingen er zijn en hoe wetenschappers, experts en branchespecialisten tegen de kansen en uitdagingen voor 2020 aankijken? Download dan hier het volledige SRA-rapport ‘2020 in Zicht’.