Rubriek_bullit-ONVoor de ondernemer

Veel mkb-bedrijven hebben zich na de crisis gericht op het afbouwen en beheersen van schulden. De kortlopende schulden daalden in 2014 per saldo met ruim 1% en het eigen vermogen steeg met 7,2%. Dit blijkt uit het SRA-Sectorrapport Branches in Zicht (BiZ) 2015, gebaseerd op 3202 jaarrekeningen. Specifiek worden in dit rapport uitgelicht: industrie, bouw, automotive, detailhandel, logistiek, horeca en gezondheidszorg.

Het zijn met name de grotere bedrijven (omzet > 10 miljoen) die meer winst maakten. Zeven op de tien grotere bedrijven wisten de winst te verbeteren. Bij de kleinere ondernemingen was dit 65%. Bij een verdeling naar jaaromzet blijkt dat bedrijven tussen de 1 en 10 miljoen relatief de grootste omzetstijging wisten te bewerkstelligen, terwijl grotere ondernemingen (> 10 miljoen) de omzet relatief vaak zagen afnemen.

Kostenbeheersing
De positieve winstontwikkeling in het mkb is mede te danken aan het beheersbaar houden van kosten. Dit kwam vooral door lagere autokosten (-12,9%), huisvestingskosten (-3%) en verkoopkosten (-3,8%). De totale personeelskosten zijn in Nederland toegenomen met 2,4%, met name door de toegenomen kosten voor pensioen en sociale zekerheid. De lonen stegen gemiddeld met 1,6%. De personeelskosten liepen terug in de zorg en logistiek, maar namen juist toe in de industrie, horeca en detailhandel.

Bekijk het sectorrapport op onze website.