Voor de werkgever en werknemerRubriek_bullit-WGWN

Als werkgever kunt u voor uw werknemers een ongevallenverzekering afsluiten. Uw werknemer kan ook zelf een dergelijke verzekering afsluiten en de door hem betaalde premie van u vergoed krijgen. Hoe pakt dit fiscaal uit in de werkkostenregeling?

Wanneer uw werknemer zelf de ongevallenverzekering afsluit en u de premie aan hem vergoedt, dan is deze vergoeding voor de werknemer belast loon. U mag de premie wel onbelast vergoeden, maar dan moet u deze onderbrengen in de vrije ruimte.

Heeft u voor uw werknemer een ongevallenverzekering afgesloten en betaalt u de premie, dan moet u mogelijk de premie splitsen. Het deel van de premie dat ziet op een aanspraak op uitkeringen bij overlijden of invaliditeit, is namelijk vrijgesteld. Het deel van de premie dat ziet op een aanspraak op andere uitkeringen, valt onder belast loon van de werknemer. Ook hier geldt dat u dit deel van de premie als eindheffingsloon kunt onderbrengen in de vrije ruimte.