Of een holding recht heeft op aftrek van voorbelasting op kosten die de holding maakt in verband met haar dochtervennootschap(pen), hangt af van de activiteiten die de holding verricht.

 

Er moet verschil worden gemaakt tussen een zuivere en een moeiende holding, zo blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof. Een zuivere holding mag de door haar betaalde btw niet als voorbelasting in aftrek brengen. Een moeiende holding mag dit wel. Bij een mix van activiteiten ontstaat een gedeeltelijke aftrekbeperking. Dit is een nieuwe visie op het recht op aftrek voorbelasting.

 

De zuivere holding
Als de kernactiviteit van de holding het passief houden van aandelen is, worden volgens het Europese Hof geen economische activiteiten verricht, zodat de holding niet kwalificeert als ondernemer voor de btw. Als gevolg daarvan bestaat geen recht op aftrek van voorbelasting. Een holding wordt in het vakjargon een zuivere holding genoemd.

 

De moeiende holding
Tegenover de zuivere holding staat de moeiende holding. Deze bemoeit zich met de activiteiten van haar dochtervennootschap(pen) en ontvangt hiervoor een vergoeding van de dochtervennootschap(pen), vaak in de vorm van een managementvergoeding. Dit zijn wel economische activiteiten, zodat er wel sprake is van ondernemerschap voor de btw. En daarom bestaat wel recht op de aftrek van voorbelasting.

 

Mix van activiteiten
Het komt voor dat een holding zich niet met al haar dochtervennootschappen (tegen vergoeding) bemoeit. Uit uitspraken van het Europese Hof volgt dat in dat geval de btw op kosten die betrekking hebben op alle activiteiten van de holding, naar verhouding van de economische en niet-economische activiteiten aftrekbaar zijn. Het aftrekrecht van de holding wordt op die wijze dus beperkt.

 

Tip: Met een relatief eenvoudige ingreep is de beperking van het recht op aftrek van voorbelasting van een holding te voorkomen. Door holdings die zich nog niet tegen vergoeding met (al) hun dochtermaatschappijen moeien, dat alsnog tegen vergoeding te laten gaan doen, kan het recht op de aftrek van voorbelasting veilig worden gesteld. Dit kan door een management fee te rekenen.