Een factuur moet aan allerlei eisen voldoen, wilt u als ondernemer de btw terugkrijgen van de Belastingdienst. Voor een ondernemer met recht op aftrek van voorbelasting is een inkoopfactuur een waardecheque.

 

Alleen een geldige waardecheque geeft recht op teruggaaf van voorbelasting. Zodra de Belastingdienst ontdekt dat een inkoopfactuur onjuist is, betaalt de Belastingdienst de daarop vermelde voorbelasting niet uit of wordt eerder uitbetaalde voorbelasting nageheven.

 

Risico onjuiste verkoopfactuur
Een verkoopfactuur moet voldoen aan allerlei eisen. Voorbeelden zijn:
• Volledige naam en volledig adres van de ondernemer en zijn afnemer vermelden; vermelding van alleen een postbusnummer van de ondernemer en/of zijn afnemer is niet voldoende.
• De datum vermelden waarop de prestatie heeft plaatsgevonden of is voltooid; bij doorlopende prestaties moet de periode worden vermeld waarin de prestaties zijn verricht.
Aanvullende, bijzondere factuureisen gelden voor onder andere de volgende situaties:
• Een btw-vrijstelling is van toepassing: enige aanduiding daarvan vermelden.
• Een verleggingsregeling is van toepassing (nationaal of internationaal): vermelden de tekst btw verlegd.
• Reisbureau- of margeregeling: vermelden de tekst ‘bijzondere regeling reisbureaus’ respectievelijk ‘bijzondere regeling-gebruikte goederen’.
• Selfbilling (de afnemer van de prestatie reikt de factuur uit): vermelden de tekst ’factuur uitgereikt door afnemer’.
• Transacties tussen ondernemers die niet in hetzelfde EU-land zijn gevestigd (intracommunautaire levering met nultarief): enige aanduiding daarvan vermelden.
• Transacties met ondernemers die buiten de EU zijn gevestigd (export): aan de hand van boeken en bescheiden moet export kunnen worden aangetoond; één van de bewijsmiddelen kan zijn een door de douane afgetekende verkoopfactuur.

 

Op het uitreiken van een onjuiste verkoopfactuur staat een boete van (maximaal) € 5.278. Deze boete geldt per gebrek per factuur.