Rubriek_bullit-ONVoor de ondernemer

Groepen ondernemers hebben brieven ontvangen over de thema’s ‘Overige bedrijfskosten’ en ‘Inkomsten uit overig werk’. Driek Kamps, landelijk directeur MKB, legt uit waarom de Belastingdienst voor deze aanpak heeft gekozen.

Klanten van Glissenaar Accountants die aangesloten zijn bij het horizontaal toezicht hebben in beginsel, conform de afspraken over verminderd toezicht, geen brief ontvangen. Deze afspraken zijn uitgewerkt in het service level ‘Verminderd Toezicht’ in de ‘Leidraad horizontaal toezicht MKB’.

Om hoeveel brieven gaat het?
“Van de 400.000 brieven gaan er bijna 40.000 naar ondernemers. De brieven naar ondernemers gaan over de thema’s ‘Overige bedrijfskosten’ en ‘Inkomsten uit overig werk’. De brieven gaan zowel naar belastingplichtigen die zelf aangifte doen als zij die dit door hun fiscaal dienstverlener laten doen.”

Wat houden deze thema’s in?
“Als je het hebt over ‘Overige bedrijfskosten’, gaat het om uitgaven die door een ondernemer privé worden gedaan en mogelijk ten onrechte worden opgevoerd als bedrijfskosten. Bij ‘Inkomsten uit overig werk’ moet je denken aan ‘Resultaat uit overige werkzaamheden’. Het gaat hier om particulieren of ondernemers die al jarenlang hoge kosten opgeven bij overige werkzaamheden waar weinig of geen inkomsten tegenover staan. Bij deze rubriek staat dan een negatief resultaat. Deze belastingplichtigen creëren hiermee – bedoeld of onbedoeld – aftrekposten en verlagen hiermee hun inkomen. Je zou, kort door de bocht, kunnen zeggen dat dit hobby’s zijn die worden meegefinancierd door de belastingbetaler. Ook zijn er particulieren die zelfstandigen- en startersaftrek opvoeren terwijl ze daar alleen als ondernemer recht op zouden hebben.”

Waarom is voor deze thema’s gekozen?
“Al jarenlang kwamen er vanuit de controlepraktijk signalen over een nalevingstekort bij zakelijke aftrekposten. In 2013 en 2014 hebben we enkele duizenden onderzoeken uitgevoerd. Met als resultaat: bijna 20 miljoen euro correcties aan onterechte zakelijke kosten.

80% van de correcties blijkt te herleiden naar slechts 4 rubrieken van de aangifte. Werkruimte is bijvoorbeeld een bekend struikelblok. We kwamen opvallende correcties tegen: zo was er een ondernemer die het saunabezoek voor zijn vrouw en hem op de zaak boekte. Verder kwamen in bepaalde branches grotere afwijkingen voor: de aannemersbranche, de bouw (klusjesmannen) en de verzekeringsbranche liepen negatief in het oog.

We begrijpen dat privékosten op de zaak boeken voor sommigen verleidelijk kan zijn. Vroeger zagen we nog wel ondernemers die de bon van elk etentje op de zaak boekten. Tegenwoordig signaleren we dat integer fiscaal handelen steeds meer deel uitmaakt van maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Wat houdt de aanpak van de Belastingdienst in?
“Met communicatie willen we particulieren en ondernemingen helpen om goed en op tijd aangifte doen. Wij geven voorlichting, op onze website, via brieven, het Forum en de BelastingTelefoon. Maar ook steeds vaker via video’s of een webinar. Op onze website plaatsen we informatie en voorbeelden van privékosten en zakelijke kosten. Maar uiteraard blijven we controleren. We zetten daarbij ‘intelligence’ in: we maken vooraf risicoselecties waardoor controles steeds vaker 1-op-1 tot resultaat leiden. Tenslotte hebben we in ernstige gevallen de mogelijkheid om een traject te starten via de FIOD.”

Hoe ziet de Belastingdienst de rol van de fiscaal dienstverlener?
“We begrijpen dat de praktijk weerbarstig is en dat bijvoorbeeld gemengde kosten aanleiding vormen tot discussie. Van een fiscaal dienstverlener verwachten wij dat hij zijn klant informeert over de regels en zich daaraan houdt. Ook kan hij wijzen op de risico’s die een klant loopt. Immers, de navorderingsboete kan oplopen tot 100%. Het spreekt voor zich dat de fiscaal dienstverlener zelf goed op de hoogte is van de regels en de jurisprudentie bijhoudt. Ik adviseer om bij twijfelgevallen een vraag te stellen op het Forum of, in zaken waarbij toekomstige fiscale zekerheid gewenst is, vooroverleg aan te vragen.”

Wat kan de fiscaal dienstverlener van de Belastingdienst verwachten?

“Sowieso willen we de komende jaren met fiscaal dienstverleners in contact blijven over deze thema’s. We willen graag horen wat hun ervaringen zijn en hoe zij door ons ondersteund willen worden. Ook publiceren we artikelen op het Forum en elders. Verder zoeken we samenwerking met de koepelorganisaties en werken we aan een aangiftehulp voor ondernemers. Ten slotte gaan we steeds vaker resultaten van controleacties publiceren. Hiermee willen we, samen met fiscaal dienstverleners, werken aan een betere naleving. Nu én in de toekomst.“