Rubriek_bullit-ONVoor de ondernemer

Met de scan van SRA Ondernemerskompas krijgt u inzicht in de sterke en zwakke punten van uw bedrijf. Aan de hand van vijftig vragen over verschillende thema’s zoals strategie, marketing, financiële positie, risicomanagement en kapitaalbeheer worden aandachtspunten in kaart gebracht.scan_glissenaar

Uitnodiging

Als cliënt bij Glissenaar nodigen wij u bij dezen uit voor de web-based scan van het Ondernemerskompas. Wij bieden deze dienst gratis aan. U kunt de web-based scan ook door meerdere deelnemers laten invullen. Na het beantwoorden van de vragen is de rapportage direct te downloaden. En na het doornemen van de resultaten, kunt u meteen aan de slag om uw bedrijf sterker te positioneren. Een doe-het-zelf-pakket voor een doelgerichte bedrijfstoekomst.

Voorbeelden van aandachtspunten

• Sluit het personeelsbestand qua leeftijd, ervaring of opleiding aan op uw toekomststrategie?
• Bent u goed verzekerd voor aansprakelijkheid?
• Zijn op het moment van de verkoop van uw onderneming relevante onderdelen (nog) niet verkoopbaar?
• Loopt de communicatie binnen uw bedrijf optimaal gestroomlijnd?

Concreet werken aan de toekomst

Wanneer u inzicht heeft in de (mogelijke) valkuilen van uw bedrijf, kunt u aan de slag om toekomstgerichte en kordate oplossingen te formuleren. Met deze guidelines op papier bent u sneller geneigd hiernaar te handelen en werkt u doelbewust en verstandig aan de toekomst van uw bedrijf.

Nu al aan de slag?

Wilt u het Ondernemerskompas nu al invullen dan ontvangt u een toegangscode door een mail te sturen naar Mirjam Fiege.