Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht via Glissenaar Accountants levert u als ondernemer een aantal voordelen op

 

Wij zetten de belangrijkste voor u hieronder op een rij:

  • Horizontaal Toezicht is voor Glissenaar Accountants als maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is een moderne wijze van toezicht die recht doet aan maatschappelijke ontwikkelingen die goed passen binnen een aantal moderne samenlevingsconcepten, zoals MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).
  • Aangiften worden sneller verwerkt: u heeft dus eerder duidelijkheid over uw aangifte. De Belastingdienst stelt sneller een definitieve aanslag vast.
  • Minder controles: uitgangspunt is dat een aangifte die onder het convenant wordt ingediend door de Belastingdienst wordt gevolgd. Uiteraard worden kennelijke fouten gecorrigeerd. Daarnaast kunt u onder Horizontaal Toezicht worden betrokken in centrale en/of landelijke onderzoeken en steekproeven of derdenonderzoeken. Als u in een controle valt, dan wordt deze veel sneller gestart en afgerond.
  • Vooroverleg: in de fiscale wetgeving is soms ruimte voor interpretatie of sprake van onduidelijkheid. Vooroverleg is op grond van Horizontaal Toezicht mogelijk en in het kader hiervan kunnen wij samen met u standpunten innemen binnen de wettelijke grenzen en beroepsethische normen. Onder Horizontaal Toezicht lichten we vooraf dat standpunt toe als we inschatten dat de Belastingdienst er anders over zou kunnen denken. De Belastingdienst beoordeelt het ingenomen standpunt vervolgens met de kennis van dat moment. Daardoor weet u sneller waar u aan toe bent.
  • Vast contactpersoon bij de Belastingdienst: communicatie verloopt hierdoor veel directer en sneller. Zeker als u vooraf zekerheid wenst over een vraagstuk.
  • Wanneer u onverhoopt betalingsproblemen heeft, zullen verzoeken om betalingsregelingen in een eerder stadium van betalingsproblemen in behandeling worden genomen doordat eerder in contact kan worden getreden met de invorderaar.

 

Glissenaar Accountants heeft een convenant Horizontaal Toezicht gesloten met de Belastingdienst.

Bij Horizontaal Toezicht verschuift het toezicht van controle achteraf naar meer afstemming vooraf. Hierbij vormen onderling vertrouwen, wederzijds begrip en wederzijdse transparantie de basis van de samenwerking.

Ons kwaliteitssysteem is door de Belastingdienst positief beoordeeld en op basis van dit systeem worden de door ons ingediende aangiften bij voorbaat als ‘aanvaardbaar’ beschouwd en om die reden niet in het reguliere toezicht meegenomen. Hierdoor worden aangiften aanzienlijk sneller verwerkt en afgehandeld.

Wanneer u kiest voor Horizontaal Toezicht, dan vallen hier de aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen onder. Ook invordering valt onder Horizontaal Toezicht.

 

 

Wij nemen graag met u door wat deelname aan Horizontaal Toezicht voor u kan betekenen.