Mijn Subsidie

Meer dan vijfduizend subsidies zijn beschikbaar voor Nederlandse ondernemers. Deze variëren van lokale fondsen, regionale, landelijke tot grote Europese regelingen voor miljoenen euro’s. Met al deze subsidies zijn er voor verschillende ondernemer(s) wel regelingen die van toepassing zijn. Hiermee kunt u namelijk het verschil maken tussen die nieuwe zuinige bedrijfsauto’s, of ruimte voor een extra personeelslid.

Toch brengt het hele proces van subsidies opzoeken en aanvragen veel administratieve werkzaamheden met zich mee, en dat kost ontzettend veel tijd. Wij willen onze klanten graag wegwijs maken in het oerwoud van subsidies. Daarom werken wij sinds kort samen met MijnSubsidie.com.

Op ons kantoor vullen we samen een korte vragenlijst in over uw organisatie. Daarna berekent het systeem of uw organisatie kans maakt op een van de subsidieregelingen, wat het mogelijke subsidiebedrag is en hoe u de subsidie kunt verkrijgen. Indien uw onderneming hiervoor in aanmerking komt, dan ontvangt u een uitgebreide rapport, waarin ook een drietal subsidiebureaus benoemd worden die in uw sector zijn gespecialiseerd.

Ook benieuwd naar mogelijke subsidies? Vraag naar de MijnSubsidie-scan, en bekijk uw kansen!