Nieuwe starters kunnen rekenen op een verkorte afhandelingstermijn van hun WBSO-aanvragen. Nu bedraagt de afhandelingstermijn doorgaans drie maanden, maar per 1 maart 2016 gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de aanvragen van nieuwe starters met voorrang in behandeling nemen.

 

Hierdoor kan de aanvraag worden afgehandeld binnen één maand na aanvang van de periode waarop deze betrekking heeft.

 

De kortere afhandelingstermijn voor nieuwe starters voor de WBSO is onlangs aangekondigd door Minister Kamp van Economische Zaken. Met name voor startende bedrijven is het belangrijk snel zekerheid te krijgen over het fiscale voordeel van de WBSO.

 

Startende bedrijven
Voor de WBSO is een bedrijf starter als het maximaal vier jaar inhoudingsplichtig is en maximaal in twee eerdere jaren S&O-verklaringen heeft ontvangen.

 

De kortere afhandelingstermijn is alleen van toepassing als een bedrijf niet alleen bij de WBSO-aanvraag aangeeft starter te zijn, maar ook voor de eerste maal WBSO aanvraagt.

 

WBSO
De WBSO is één van de belangrijkste fiscale stimuleringsregelingen voor innovatie. Hiermee kunnen bedrijven hun loonkosten voor Speur & Ontwikkelingswerk verlagen, maar ook de overige S&O-kosten en uitgaven. Tot 2016 vielen deze overige kosten en uitgaven nog onder de RDA (Research & Developmentaftrek), maar sinds dit jaar zijn de WBSO en de RDA samengevoegd tot één regeling: WBSO.