Voor de werkgever en werknemerRubriek_bullit-WGWN

Vanaf 2016 moet u onkostenvergoedingen op de loonstrook specificeren. Dit is een van de maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies.

De Eerste Kamer heeft op 2 juni 2015 ingestemd met deze wet. Om werkgevers voldoende tijd te geven voor het aanpassen van hun loonadministratie gaan enkele maatregelen pas in op 1 januari 2016.

Wet aanpak schijnconstructies

De Wet aanpak schijnconstructies moet ervoor zorgen dat iedereen die in Nederland werkt, ook daadwerkelijk het loon krijgt waar hij of zij recht op heeft. De wet gaat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie tegen.

Maatregelen per 1 juli 2015
Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de aanpak van schijnconstructies gaan de volgende maatregelen per 1 juli 2015 in:

  • • een ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers voor een juiste betaling van het cao-loon,
  • • de Inspectie SZW gaat de namen bekend maken van gecontroleerde bedrijven die werknemers onderbetalen,
  • • werkgevers- en werknemersorganisaties en de inspectie gaan informatie uitwisselen als zij vermoeden dat een werkgever de cao-afspraken niet nakomt.

Maatregelen per 1 januari 2016
Om werkgevers iets meer tijd te geven voor het aanpassen van hun loonadministratie, gaan de volgende maatregelen pas gelden vanaf 1 januari 2016:

  • • verplichte betaling per bank van tenminste het minimumloon,
  • • een specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook,
  • • een verbod op inhoudingen of verrekeningen op het minimumloon of het uitbetalen van een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding. Mogelijk komt op het inhoudingsverbod nog een versoepeling.