De Belastingdienst heeft collectief uitspraak gedaan op de bezwaarschriften tegen de btw-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak, die als massaal bezwaar zijn aangewezen.

Nagenoeg alle bezwaren zijn ongegrond verklaard, tenzij u in uw bezwaar heeft aangegeven dat toepassing van het forfait tot een te hoge btw-heffing leidt. U krijgt dan nog tot 15 juli 2017 de gelegenheid om aannemelijk te maken dat u recht heeft op een btw-teruggaaf.

Al enige jaren staat de jaarlijkse btw-correctie voor de auto van de zaak ter discussie. Sinds 2011 heeft de Belastingdienst circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen tegen de aangegeven btw over het privégebruik van de zakelijke auto. Het merendeel van deze bezwaarschriften is aangewezen als massaal bezwaar. Omdat de Hoge Raad inmiddels nagenoeg alle klachten tegen de btw over het privégebruik auto van de zaak ongegrond heeft verklaard, doet de Belastingdienst nu collectief uitspraak op bezwaar voor alle bezwaren ineens. Voor de meeste bezwaren is daarmee de kous af.

Kans op btw-teruggaaf

Heeft u echter in uw bezwaar over (één van) de jaren 2011-2016 aangegeven dat toepassing van het forfait tot een te hoge btw-heffing leidt, dan krijgt u nu de kans aannemelijk te maken dat het daadwerkelijke privégebruik van de auto van de zaak lager is dan volgt uit het door u in de btw-aangiften toegepaste forfait.

Let op! Heeft u geen sluitende kilometeradministratie, dan dient u de btw-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak te berekenen aan de hand van een forfait. Dat forfait is in de regel 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) van de auto.

Dat kan alleen met een speciaal formulier van de Belastingdienst. Invullen van het formulier is echter niet voldoende. U moet namelijk ook een motivering en allerlei berekeningen (per auto) meesturen waarmee u aannemelijk maakt dat u voor het privégebruik van de auto van de zaak minder btw verschuldigd bent dan u heeft voldaan op de btw-aangiften waartegen u bezwaar heeft gemaakt. Het formulier moet inclusief bijlagen uiterlijk 15 juli 2017 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Let op! Invullen van het formulier inclusief de motivering en de nodige berekeningen is geen gemakkelijke opgave als er geen sluitende kilometeradministratie is. Bent u van mening dat het privégebruik van de auto van de zaak lager is dan volgt uit het toegepaste btw-forfait, neem dan, gezien de beperkte inlevertijd, zo snel mogelijk contact met ons op.