Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.
Deze Europese privacywet is de opvolger van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG is meer toegespitst op de gedigitaliseerde samenleving en is aanzienlijk strenger dan zijn Nederlandse voorganger. Verwerkt u in uw onderneming persoonsgegevens? Dan krijgt u te maken met meer verplichtingen.

Wat gaat er veranderen?

Meer dan ooit zult u als bedrijf moeten laten zien dat u zich aan de wet houdt. Met specifieke documenten moet u kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de regels te voldoen. Dit wordt de ‘verantwoordingsplicht’ genoemd.

Voor wie geldt de AVG?

De nieuwe Europese privacywet geldt voor alle bedrijven en instellingen die persoonsgegevens verwerken. Het gaat dus niet alleen om grote bedrijven. Ook kleinere bedrijven en zzp’ers moeten zich aan de AVG houden. In de praktijk krijgt vrijwel iedereen te maken met de AVG. Ook de meest gangbare gegevens vallen namelijk onder de nieuwe wet. Denk aan telefoonnummers van klanten, opgeslagen afspraken en personeelsinformatie.

Harmonisering

De nieuwe wet biedt een betere privacybescherming voor burgers. Maar ook voor bedrijven zitten er voordelen aan de AVG, dankzij de harmonisering waarvoor de wet zorgt. Straks geldt er nog maar één privacywet in de EU, in plaats van 28 verschillende nationale wetten.

Voordelen van de AVG

Is uw onderneming in meerdere EU-landen actief? Dan gaat u er in diverse opzichten op vooruit:

– Doordat alle lidstaten te maken hebben met dezelfde AVG-regels, heeft u minder administratieve kosten en nalevingskosten;
– U heeft meer rechtszekerheid;
– De AVG voorkomt dat bedrijven het in het ene land makkelijker hebben dan in het andere;
– U heeft nog maar met één toezichthouder te maken.

Kom in actie!

Zorg dat u als ondernemer zo goed mogelijk voorbereid bent op de komst van de nieuwe regels. Ga na of uw processen, diensten en producten voldoen aan de AVG. Een handig stappenplan vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wacht dus niet langer en kom in actie!