Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2016 in een ander EU-land btw betaald? In de regel kunt u deze btw terugvragen. Doe dit wel op tijd!

Uw teruggaafverzoek moet vóór 1 oktober 2017 ingediend zijn bij de Belastingdienst. Een te laat binnengekomen verzoek, wordt mogelijk niet meer in behandeling genomen.

Om buitenlandse btw terug te kunnen vragen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent ondernemer voor de omzetbelasting en uw onderneming is gevestigd in Nederland.
  • U doet geen btw-aangifte in het andere EU-land.
  • U gebruikt de goederen en diensten uit het andere EU-land voor u met btw belaste bedrijfsactiviteiten.

Let op! Heeft u een ontheffing van administratieve verplichtingen in Nederland, dan kunt u de btw uit een ander EU-land niet terugvragen. Hetzelfde geldt als u onder de landbouwregeling valt (tenzij u voldoet aan de voorwaarden voor de teruggaafregeling van agrarische goederen).

Teruggaafverzoek
U kunt de door u betaalde buitenlandse btw zelf terugvragen door een verzoek in te dienen op een speciale internetsite van de Belastingdienst. Daarvoor heeft u inlogcodes nodig. Heeft u deze nog niet, vraag deze dan eenmalig zo snel mogelijk aan. Binnen vier weken ontvangt u van de Belastingdienst de inloggegevens. Ook uw accountant kan met uw toestemming de buitenlandse btw voor u terugvragen. Neem daarvoor zo snel mogelijk contact op.

Drempelbedragen
Het terugvragen van de in een ander EU-land betaalde btw kan, bij een teruggaafverzoek na afloop van een kalenderjaar, al voor een btw-bedrag van minimaal € 50. Het btw-bedrag moet minimaal € 400 zijn als het gaat om een verzoek per kwartaal tijdens het kalenderjaar. Komt het btw-bedrag onder deze drempels, dan is het aan het EU-land of uw verzoek wel of niet in behandeling wordt genomen.

Tijdig verzoek
Wilt u de in 2016 in het buitenland betaalde btw terugvragen dan moet uw verzoek hiervoor binnen zijn vóór 1 oktober 2017. Bent u te laat dan kan het andere EU-land uw teruggaafverzoek weigeren.

Let op! Wacht niet tot eind september met het teruggaafverzoek voor buitenlandse btw. Hoe meer ondernemers wachten tot het laatste moment, hoe groter de kans dat de speciale belastingdienstsite voor de teruggaaf van btw uit andere EU-landen overbelast raakt en u niet kunt inloggen.