Het eind van het jaar nadert met rasse schreden. Nog een paar weken en dan laten we 2017 achter ons. Maar voordat het zover is, kunt u misschien nog een paar dingen doen om het jaar 2017 slim af te sluiten. We zetten de 10 beste fiscale tips voor ondernemers, dga’s en werkgevers op een rij! 

1. Besteed uw vrije ruimte volledig

Als werkgever mag u 1,2% van de loonsom besteden aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen voor uw personeel. Houdt u dit jaar nog vrije ruimte over? Dan kunt die bijvoorbeeld besteden aan een leuk kerstpakket voor uw personeel.

2. Geef uzelf als dga een belastingvrije bonus

Bent u dga? Dan kunt u de vrije ruimte ook besteden aan een bonus voor uzelf of voor uw echtgenoot/partner als deze op de loonlijst van de bv staat. De bonus moet gebruikelijk zijn, maar de fiscus accepteert een bedrag van € 2.400 per persoon per jaar aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen.

3. Optimaliseer uw investeringsaftrek

Investeert u in 2017 in bedrijfsmiddelen, en ligt het investeringsbedrag tussen de € 2.300 en € 312.176? Dan heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Wanneer u minder dan € 2.300 heeft geïnvesteerd, kunt u een extra investering overwegen nog voor het eind van dit jaar. Ziet het ernaar uit dat u het maximum van € 312.176 gaat overschrijden? Wellicht is het dan verstandig om een deel van uw investeringen naar het volgende jaar over te hevelen.

4. Maximaliseer het voordeel van de LIV

Heeft u werknemers in dienst met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon, dan heeft u als werkgever recht op het lageinkomensvoordeel (LIV). Er moet wel sprake zijn van minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar. Daarbij gaat het om alle uitbetaalde uren, dus ook uren waarvoor niet gewerkt wordt. Zit een werknemer onder die grens? Dan is het mogelijk zinvol om het aantal uren uit te breiden.

5. Keer nog dit jaar in

Als u de afgelopen jaren te weinig inkomen heeft aangegeven, dan kunt u nog dit jaar boetevrij aangeven (inkeren). Doet u dit binnen twee jaar na indiening van uw aangifte, dan volgt tot 1 januari 2018 geen boete. Wanneer u na twee jaar aangeeft dat u weinig belasting heeft afgedragen, dan krijgt u tot 1 januari 2018 een vermindering van uw boete. U krijgt wel een boete als u wacht tot ná 1 januari 2018 en dan pas aangeeft dat u te weinig inkomen heeft aangegeven of te weinig belasting heeft betaald.

6. Trek btw op privégebruik auto af van de winst

Heeft u auto’s van de zaak die ook privé worden gebruikt? Dan moet u in de laatste btw-aangifte van het jaar btw over het privégebruik betalen. De niet-aftrekbare btw in verband met het privégebruik is een kostenpost voor uw bedrijf en kunt u dus aftrekken van de winst.

7. Bereken optimum niet-aftrekbare gemengde kosten

Als ondernemer mag u kosten met een gedeeltelijk privékarakter voor 80% aftrekken voor de inkomstenbelasting. Maar u mag er ook voor kiezen een vast bedrag van € 4.500 niet in aftrek te brengen. Let op: Dit is alleen voordeliger als u in een jaar meer dan € 22.500 aan bovengenoemde kosten maakt. Heeft u een bv? Dan moet u zelf berekenen vanaf welk bedrag aan gemengde kosten de vaste aftrek voordeliger is.

8. Kies de fiscaal voordeligste beloning voor uw meewerkende partner

Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting en is uw partner niet bij u in loondienst, maar werkt hij of zij wel mee in het bedrijf, dan kunt u kiezen voor een van de twee mogelijkheden:
* Meewerkaftrek: een percentage van de winst dat afhankelijk is van het aantal meegewerkte uren. De meewerkaftrek heeft geen gevolgen voor het inkomen van uw partner.
* Arbeidsbeloning: dit moet een reëel uurloon zijn voor de verrichte werkzaamheden en dient in een jaar minimaal € 5.000 te bedragen. De arbeidsbeloning heeft wel gevolgen voor het inkomen van uw partner, want hij of zij wordt hier zelf voor belast en betaalt er ook premies Zvw over.

9. Verminder uw gebruikelijk loon met kostenvergoedingen

Kostenvergoedingen kunt u in mindering brengen op het gebruikelijk loon. Het maakt niet uit of de kostenvergoedingen belast of onbelast zijn. Denk bijvoorbeeld aan een onbelaste vergoeding voor maaltijden of reiskosten. Door het gebruikelijk loon (dat in 2017 minstens € 45.000 dient te bedragen) te verminderen, betaalt u als dga minder belasting in box 1.

10. Vier kerst binnenshuis

Overweeg dit jaar eens om een kerstborrel of eindejaarsfeestje in uw bedrijfspand te vieren. Fiscaal is dit aantrekkelijker dan een feestje buiten de deur, omdat de kerstborrel binnenshuis op nihil is gewaardeerd, terwijl een borrel elders ten laste van de vrije ruimte komt. Zou houdt u meer vrije ruimte over voor belaste vergoedingen en verstrekkingen.

Wilt u weten wat in uw situatie de beste oplossingen zijn?

Neem dan snel contact met ons op. Wij adviseren u graag!