De fiscale toekomst van uw auto

Fiscaal vriendelijk rijden. Is dat nog mogelijk nu wederom de autobelastingen voor 2016 zijn aangescherpt?

 

Het kan nog steeds, maar de voordelen worden wel steeds minder. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto.

 

Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. Hoewel steeds beperkter, kunt u ook in 2016 nog gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen.

 

Bijtelling privégebruik auto
Voor de meeste auto’s van de zaak waar ook privé mee wordt gereden, geldt een standaardbijtelling van 25% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM). Voor zuinige auto’s gelden echter lagere bijtellingspercentages. Daarbij geldt dat hoe zuiniger de auto is (hoe minder CO2-uitstoot), des te lager de bijtelling wordt. Ook in 2016 zijn de CO2-grenzen weer verder aangescherpt. In 2017 worden weer wijzigingen verwacht.

 

De wijzigingen in de autobelastingen voor de periode 2017 tot en met 2020 zijn opgenomen in een wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel is op 12 april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft nog niet ingestemd met het wetsvoorstel.

 

Het aanscherpen van de CO2-grenzen heeft niet tot gevolg dat u elk jaar met een nieuw bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. Een vastgesteld percentage blijft gedurende 60 maanden geldig. Pas na deze periode wordt het percentage opnieuw vastgesteld.

 

Let op! Op dit moment geldt na de periode van 60 maanden weer een nieuwe periode van 60 maanden tegen het nieuw vastgestelde bijtellingspercentage. In het wetsvoorstel is opgenomen om vanaf 2017 nog maar 1 keer termijn van 60 maanden toe te passen. Daarna zal de bijtelling aan de hand van de dan geldende percentages worden vastgesteld.

 

Tip: Voor ondernemers in de inkomstenbelasting blijft de bijtelling beperkt tot maximaal het bedrag dat in een jaar aan autokosten ten laste van de winst is gebracht. Bereken daarom wat voor u het voordeligst is!

 

Wordt de auto in 2016 voor het eerst op kenteken gezet, dan gelden de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

 

Soort auto   Bijtelling   CO2-uitstoot alle brandstofsoorten
Nulemissie   4%   0
Vrijwel nulemissie     15% 1 t/m 50
Zuinig     21% 51/m 106
Overig   25%   Vanaf 107

 


Uit het wetsvoorstel komt naar voren dat de plannen zijn om vanaf 2017 de standaardbijtelling vast te stellen op 22%. Voor auto’s zonder CO2-uitstoot is dan een bijtelling van 4% gepland.

 

Voor een nieuwe auto gelden in 2017 en 2018, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

 

Soort auto     Bijtelling CO2-uitstoot alle brandstofsoorten
Nulemissie  4%   0
Overig 22%   Meer dan 0

 

Tip: Het is minder aantrekkelijk om in 2016 een nieuwe auto van de zaak aan te schaffen met een CO2-uitstoot vanaf 107 gr/km. Bij aanschaf van een dergelijke auto in 2016, krijgt u te maken met een bijtelling van 25%.

 

De plannen vanaf 2019 zijn om de standaardbijtelling op 22% te handhaven. Voor auto’s zonder CO2-uitstoot bedraagt de bijtelling vanaf 2019 4% tot een catalogusprijs van € 50.000 en 22% voor zover de catalogusprijs hoger is. Voor waterstofpersonenauto’s geldt volgens de plannen een bijtelling van 4% ongeacht de catalogusprijs van de auto.

 

Let op! Als de nieuwe plannen doorgaan geldt ook voor op 31 december 2016 bestaande auto’s nog maar een termijn van 60 maanden voor toepassing van het eerste bijtellingspercentage. Daarna vallen deze auto’s allemaal terug naar een bijtelling van 25%. Dit betekent bijvoorbeeld dat een auto uit 2012 met een bijtelling van 0% na 60 maanden (dat wil dus zeggen ergens in 2017) een bijtelling krijgt van 25%.  Hierop geldt één uitzondering: voor auto’s van voor 1 juli 2012 blijft het onbeperkte overgangsrecht dat geldt voor de bijtelling van 20% en 14% van kracht tot 1 januari 2019 (en wordt dus niet beperkt tot 1 maal 60 maanden). Voorwaarde is dat gedurende de gehele periode de auto aan dezelfde automobilist voor privégebruik ter beschikking staat en heeft gestaan.

 

Een bijtelling kan overigens helemaal achterwege blijven indien u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto heeft gereden. Woon-werkkilometers worden daarbij gezien als zakelijk, ook als u thuis gaat lunchen.

 

Let op! Is uw auto ouder dan 15 jaar? Dan bedraagt de standaardbijtelling niet 25% van de cataloguswaarde, maar 35% van de waarde in het economisch verkeer! Bij een lage CO2-uitstoot van de auto kan dit percentage mogelijk verlaagd worden. Uw auto moet dan voldoen aan de CO2-uitstoot zoals die ook geldt voor auto’s jonger dan 15 jaar.

 

Milieu-investeringsaftrek
Ook vanaf 2016 zijn de fiscale investeringsvoordelen weer verder ingeperkt. Er bestaat tevens in 2016 geen recht  op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Voor de waterstofpersonenauto is echter wel weer recht op 75% willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) over een bedrag van maximaal € 50.000. In 2016 geldt de milieu-investeringsaftrek (MIA) voor de waterstofpersonenauto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km, voor de elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km en voor de plugin-hybride met een CO2-uitstoot van maximaal 30 gr/km (niet zijnde een dieselauto). Hierbij gelden verschillende aftrekpercentages en zijn er maxima gesteld aan de in aanmerking te nemen investeringsbedragen.

 

Soort auto    MIA%   Maximaal in aanmerking te nemen investeringsbedrag
Waterstofpersonenauto  (CO2-uitstoot = 0)   36%   € 50.000
Elektrische auto (CO2-uitstoot = 0)   36%   € 50.000
Plug-in hybride (CO2-uitstoot maximaal 30)   27%   € 35.000

 

Ook voor de oplaadpaal van uw auto geldt in 2016 nog de MIA. Het aftrekpercentage voor de oplaadpaal bedraagt 36%. Daarnaast mag u op deze laadpaal voor 75% willekeurig afschrijven.

 

Motorrijtuigenbelasting
De hoogte van de motorrijtuigenbelasting (MRB) is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de CO2-uitstoot van uw auto. Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km geldt in 2016 een vrijstelling. Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km gold in 2015 nog een vrijstelling MRB. Vanaf 2016 betaalt u voor deze auto’s echter een half tarief (dat wil zeggen de helft van het tarief dat voor een gewone personenauto geldt).

 

BPM
Als uw auto op kenteken wordt gezet, wordt BPM geheven. Deze BPM zorgt er mede voor dat auto’s in Nederland duur zijn.

 

De hoogte van de BPM is voor personenauto’s gebaseerd op de CO2-uitstoot. In 2016 geldt alleen nog een vrijstelling BPM voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Deze vrijstelling geldt ook nog in 2017. Voor personenauto’s waarvoor geen vrijstelling geldt, is de BPM hoger naarmate de CO2-uitstoot groter is.

 

Let op!
Als een auto waarvoor een vrijstelling gold op basis van de CO2-uitstoot dusdanig wordt gewijzigd dat deze niet meer voldoet aan de voorwaarden, wordt alsnog BPM geheven.

 

Tip: Ondernemers kunnen voor een bestelauto een beroep doen op een vrijstelling BPM. De belangrijkste voorwaarde is dat meer dan 10% van de jaarlijks gereden kilometers zakelijke kilometers zijn.

 

Tot slot
Het aanschaffen van een energiezuinige auto levert ook in 2016 nog een aantal fiscale voordelen op. Over deze fiscale voordelen in het algemeen heeft u in deze advieswijzer kunnen lezen. Neem voor uw specifieke situatie contact met ons op.