Van vier naar twee bijtellingspercentages voor de auto van de zaak, paal en perk aan de 60-maandentermijn, een stapsgewijze vermindering van de BPM voor de meeste auto’s en een verlaging van de motorrijtuigenbelasting.

 

Dit zijn in een notendop de belangrijkste wijzigingen die het kabinet voorstelt in de autobelastingen voor de periode 2017-2020.

 

Het merendeel van de voorgestelde wijzigingen waren al bekend na verschijning halverwege vorig jaar van de Autobrief II. De wijzigingen in de autobelastingen voor de periode 2017-2020 zijn nu echter ook opgenomen in een officieel wetsvoorstel. Wat stelt het kabinet zoal voor?

 

Bijtelling
Het algemene bijtellingspercentage gaat omlaag van 25% naar 22% voor nieuwe auto’s vanaf 2017 en het percentage voor zéér zuinige auto’s gaat stapsgewijs omhoog. Het extra lage bijtellingspercentage voor de nulemissie-auto (elektrische auto) blijft gelden, maar vanaf 2019 wel met een restrictie. In schema ziet dit er als volgt uit:

Nieuwe auto 2016 2017 2018 2019/2020
Nulemissie 4% 4% 4% 4%
Zéér zuinig (1-50 gr/km) 15% 17% 19% 22%
Zuinig (51-106 gr/km) 21% 22% 22% 22%
Overig (> 106 gr/km) 25% 22% 22% 22%

 

Onder nieuwe auto wordt vanaf 2017 verstaan een auto met een datum van eerste toelating op de weg van na 31 december 2016.

 

Let op! Vanaf 2019 is voor een nieuwe volelektrische auto (nulemissie) het bijtellingspercentage van 4% begrensd tot een catalogusprijs van € 50.000. Op het deel boven de € 50.000 is het algemene bijtellingspercentage van 22% van toepassing. Deze begrenzing is er niet voor de elektrische auto op waterstof. Deze auto’s hebben een bijtellingspercentage van 4% over de gehele cataloguswaarde.

 

60-maandentermijn
Het huidige overgangsregime is zeer divers en afhankelijk van diverse factoren. Grofweg komt het er op neer dat gedurende 60 maanden na de maand waarin de auto voor het eerst op kenteken is gezet hetzelfde bijtellingspercentage geldt, waarna een nieuwe termijn van 60 maanden ingaat tegen het op dat moment geldende bijtellingspercentage.

Voorgesteld is om dit overgangsregime vanaf 2017 te beperken en het overgangsregime nog maar maximaal 1 termijn van 60 maanden te laten gelden. Na die periode van 60 maanden wordt per jaar bekeken welk dan geldend bijtellingspercentage bij de CO2-uitstoot van de auto past. De beperking tot maximaal 1 termijn van 60 maanden heeft onmiddellijke werking vanaf 1 januari 2017. Een auto die op 15 augustus 2012 op kenteken is gesteld, krijgt dus vanaf 1 september 2017 geen nieuwe termijn van 60 maanden meer.

 

Let op!
Op de beperking van de 60-maandentermijn geldt één versoepeling: auto’s van vóór 1 juli 2012 waarvoor een bijtellingspercentage geldt van 14% of 20% behouden deze percentages tot en met 31 december 2018 onder de voorwaarde dat de auto altijd aan dezelfde automobilist ter beschikking heeft gestaan. Daarna geldt de jaarlijkse regel.