Rubriek_bullit-DGAVoor de DGA

Heeft u een persoonlijke onderneming met verschillende zelfstandige onderdelen, bijvoorbeeld verschillende vestigingen? En overweegt u één van die zelfstandige onderdelen te verkopen?

Dan kunt u de persoonlijke onderneming omzetten in een bv en daarna het zelfstandige onderdeel verkopen. De opbrengst valt dan in de bv en u kunt de belastingheffing voor een gedeelte uitstellen door de winst niet uit te keren.

Waar moet u op letten bij omzetting van een onderneming in een bv?
Er zijn veel aandachtspunten en voorwaarden bij de omzetting van uw onderneming in een bv. Te veel om in dit nieuwsbericht op te noemen. Belangrijke voorwaarde is dat als u kiest voor omzetting zonder belastingheffing – geruisloze doorschuiving – uw bv uw onderneming moet voortzetten. Ook mag u met de geruisloze doorschuiving geen incidenteel fiscaal voordeel beogen. In de volgende twee vragen gaan wij daarop in.

Kunt u de boekwinst bij verkoop van een onderdeel van uw onderneming beperken door uw onderneming om te zetten in een bv?
Ja, dat kan. U moet dan wel uw hele onderneming omzetten in een bv. Doet u dat fiscaal geruisloos, dan kunt u vervolgens toch het onderdeel (bijvoorbeeld één van uw vestigingen) verkopen. Dat is dan wel belast bij uw bv, maar de geruisloze omzetting blijft voor de andere onderdelen van uw onderneming wel in stand.

Wanneer is dan wel sprake van zo’n incidenteel fiscaal voordeel bij geruisloze omzetting?
De rechter heeft in het verleden beslist dat daarvan sprake is als door een fiscale truc de winst wordt belast met een veel lager belastingtarief of als de winst helemaal niet wordt belast. Ook mag een geruisloze omzetting in een bv niet worden gebruikt om de onderneming vervolgens door te verkopen en de winst lager belast in de bv te laten vallen, terwijl er helemaal geen onderneming overblijft in de bv.

Er is geen sprake van een incidenteel fiscaal voordeel vanwege het kleine verschil in belastingdruk tussen de persoonlijke onderneming en de onderneming in bv-vorm. De mogelijkheid om in de bv-vorm de inkomstenbelasting uit te stellen door winstuitkeringen uit te stellen, is ook geen incidenteel fiscaal voordeel.