Wij werken onder een modelovereenkomst waarin is opgenomen dat de opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maakt van zijn eigen gereedschap.

 

De Belastingdienst heeft deze bepaling geel gemarkeerd. Van deze gele bepalingen mag in principe niet worden afgeweken. Het komt weleens voor dat de opdrachtnemer een bepaald stuk gereedschap niet bij zich heeft en dan gereedschap van de opdrachtgever gebruikt. Vervalt dan de zekerheid die wij aan de modelovereenkomst kunnen ontlenen?

 

Aan het gebruik van een modelovereenkomst kunt u vrijwaring voor de loonheffingen ontlenen. Deze vrijwaring geldt alleen als ook daadwerkelijk volgens de overeenkomst gewerkt wordt. Een kleine incidentele afwijking van een fiscaal relevante (geel gemarkeerde) bepaling leidt niet meteen tot het vervallen van de zekerheid onder voorwaarden dat kan worden aangetoond dat sprake is van een incident.

 

De staatssecretaris gebruikt in antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer het onderwerp van uw vraag als voorbeeld van een kleine incidentele afwijking. Als een opdrachtnemer incidenteel een stuk gereedschap thuis laat liggen en die dag een stuk gereedschap van de opdrachtgever gebruikt, leidt dit niet meteen tot vervallen van de zekerheid voor de loonheffingen. De staatssecretaris geeft aan dat de Belastingdienst deze situaties, net als ook andere deelterreinen van de fiscaliteit, naar redelijkheid en zonder zinloze scherpslijperij zal beoordelen.

 

Tip! Wijkt u meer dan incidenteel af van een modelovereenkomst of twijfelt u of sprake is van een kleine incidentele afwijking, dan is het altijd mogelijk om uw eigen overeenkomst op te maken en ter goedkeuring voor te leggen aan de Belastingdienst.