Dit vanuit de gedachte dat corruptie niet alleen strafbaar is, maar ook schadelijk voor het bedrijfsleven.
Corruptie bestaat uit omkoping, afpersing, en het ongeoorloofd beïnvloeden van personen. Hierbij maakt het niet uit of dit een ambtenaar, politicus of een privaat persoon is. Het omvat ook het witwassen van de uitkomsten van corruptie.

Hoe voorkomt u corruptie?

De brochure geeft een tiental uitgewerkte tips om corruptie te voorkomen. Deze betreffen onder meer het opstellen van een gedragscode inclusief klokkenluidersregeling, de voorbereiding op internationaal zakendoen, de selectie van zakenpartners, het in- en uitklaren van goederen bij de douane, de inrichting van uw financieel management, de samenwerking met ambassades en andere bedrijven en het inschatten van de gevolgen en risico’s van corruptie.

Let op! Omkoping door tussenpersonen kan ook strafbaar zijn voor u als opdrachtgever of afnemer. In een strafrechtelijk onderzoek zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de vraag of u redelijkerwijs had mogen vertrouwen op de integriteit van deze tussenpersonen.

Tip: Aangeraden wordt om elke derde partij vooraf deugdelijk te screenen.

Betaal niet voor standaard handelingen

Een belangrijk uitgangspunt is dat u faciliterende betalingen voor routinematige handelingen hoe dan ook moet proberen te voorkomen. Dit betekent: niet doen, maar als het onvermijdelijk is, dan dient u voldoende waarborgen in te bouwen zodat de risico’s beperkt worden. Ook de training van medewerkers die hiermee mogelijkerwijs te maken krijgen, is van groot belang.

Voorkom corruptie aan de grens

Het passeren van de douane is een berucht moment waarbij corruptie zich voor kan doen. Een gepubliceerde gedragscode, een anticorruptie verklaring beschikbaar op bedrijfspapier of een contract met de handtekening van een hooggeplaatste ambtenaar kan u helpen om de douane redelijk ongestoord te passeren.

Tip: Als u systematisch problemen heeft met een bepaalde douanepost, kan de Nederlandse ambassade hulp bieden.

Zoek de digitale weg

Ook digitale gegevensuitwisseling leidt tot minder of geen fysieke interactie wat de kans op uitlokking van corruptie verkleint.
Wilt u meer weten? Lees dan de folder goed door. Vragen? Neem dan contact met ons op.