Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Is vóór 2017 al een beroep gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling dan is het bedrag van de vrijstelling vanaf 2017 lager of kan zelfs helemaal geen gebruik meer worden gemaakt van de vrijstelling. De regels hieromtrent zijn complex en kunnen leiden tot onverwachte uitkomsten. Wist u bijvoorbeeld dat een schenking in 2016 in sommige gevallen er voor kan zorgen dat de vrijstelling in 2017 hoger uitpakt?

 

Voor een schenking ten bate van de eigen woning aan iemand tussen 18 en 40 jaar geldt vanaf 2017 een vrijstelling van € 100.000. Ook in 2016 en voorgaande jaren zijn er al vergelijkbare vrijstellingen tot verschillende bedragen geweest. Is in het verleden al een keer een beroep gedaan op zo’n vrijstelling dan bedraagt de vrijstelling in 2017 lager dan € 100.000 of zelfs nihil.

 

Eerdere schenking vóór 2010: schenk al in 2016
In het verleden gebruikte vrijstellingen kunt u niet terugdraaien. In zoverre kunt u dus niets veranderen aan het bedrag van de vrijstelling vanaf 2017. Is echter sprake van een eerdere vrijstelling voor schenkingen gedaan vóór 2010, dan kunt u wel door uw handelen de vrijstelling misschien vergroten. Voor schenkingen gedaan vóór 2010 gelden namelijk enigszins merkwaardige regels die er voor zorgen dat een schenking in 2016 in sommige gevallen de vrijstelling in 2017 verhoogt.

 

Het gaat om de situatie waarin vóór 2010 gebruik is gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling. In die tijd was deze vrijstelling nog ongeveer de helft lager dan het bedrag dat nu geldt. Om die reden kan vanaf 2010 nogmaals een beroep op de verhoogde vrijstelling gedaan worden tot een bedrag van € 27.570 (bedrag 2016). Is in de jaren 2010 tot en met 2016 geen beroep gedaan op deze verhoogde vrijstelling, dan kan vanaf 2017 nog tot een bedrag van € 27.517 (in plaats van € 100.000) een beroep op de verhoogde vrijstelling worden gedaan. Is echter in de jaren 2015 of 2016 wel een beroep gedaan op de verhoogde vrijstelling van € 27.570, dan kan in 2017 of 2018 nog tot een bedrag van € 46.984 (in plaats van € 100.000) een beroep gedaan worden op de verhoogde vrijstelling.

 

Tip: Een schenking in 2016 zorgt dus voor een vrijstelling van € 74.554, terwijl uitstel van deze schenking tot 2017 slechts een totale vrijstelling van € 27.517 oplevert.

 

Overleg daarom met uw adviseur over uw schenkingsplanning en beoordeel samen of het wellicht voordelig is om in 2016 al te schenken.

 

Let op!
Schenking in 2016 betekent in deze situatie wel dat de volgende schenking in 2017 of 2018 moet plaatsvinden. Daarna vervalt het volledige recht op de vrijstelling. Bent u van plan om pas na 2018 weer te schenken dan kan beter geen beroep gedaan worden op de verhoogde vrijstelling in 2016. Op dat moment blijft namelijk het recht op de verhoogde vrijstelling tot een bedrag van € 27.517 bestaan, ook na het jaar 2018.

 

Voorwaarden
Voor de schenkingsvrijstelling gelden een aantal voorwaarden. Zo moet de ontvanger van de schenking onder meer tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Daarnaast gelden nog andere voorwaarden. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan, bestaat er geen recht op de schenkingsvrijstelling. Overleg daarom voorafgaand aan een schenking altijd eerst met onze adviseurs.

 

De bedragen van de vrijstellingen kunnen worden aangepast aan de inflatie en daarom jaarlijks wijzigen.