De Belastingdienst doet een oproep om geen Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 2016 aan te vragen. Naar alle waarschijnlijkheid verdwijnt de verklaring per 1 januari 2016. Een VAR voor 2015 is wel gewoon aan te vragen.

Het einde van de VAR is in zicht. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen straks gaan werken met door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomsten. Wordt er daadwerkelijk volgens een dergelijke overeenkomst gewerkt, dan hebben beide partijen de zekerheid dat geen sprake is van een dienstbetrekking en hoeft een opdrachtgever geen loonheffingen af te dragen en te voldoen.

Op donderdag 2 juli 2015 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het systeem van modelovereenkomsten. Als ook de Eerste Kamer binnen niet al te lange tijd instemt, verdwijnt de VAR per 1 januari 2016. In afwachting van de besluitvorming in de Eerste Kamer geeft de Belastingdienst aan een VAR-aanvraag voor 2016 niet de behandelen. Uiteraard kunt u een VAR voor 2015 wel gewoon aanvragen.