Per 1 augustus 2018 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Als werkgever kunt u deze uitvoeringsregels gebruiken als u meer duidelijkheid wilt over de wijze waarop het UWV een ontslagaanvraag beoordeelt.

De belangrijkste aanpassingen

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen:

  • Hoe u als werkgever zonder ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij ontslag voldoet aan de verplichtingen uit de Wet op de ondernemingsraden
  • Meer uitleg over omgaan met internationale situaties, bij ontslagvolgorde en afspiegeling
  • Meer uitleg over herplaatsing van werknemers
  • Hoe u als werkgever om moet gaan met payrollmedewerkers
  • Een nieuw hoofdstuk over de Wet melding collectief ontslag

Bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid:

  • Een toelichting op situaties rond de WIA, zoals te late aanvragen en bezwaarprocedure
  • Meer uitleg over herplaatsing van werknemers
  • Hoe het UWV de redelijke grond voor ontslag van een langdurig zieke payrollmedewerker beoordeelt


Uitvoeringsregels Ontslag
De Uitvoeringsregels Ontslag zijn een uitwerking van de wettelijke regels bij ontslag via UWV. Er zijn nu nieuwe versies vanwege wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en uitspraken van de Hoge Raad op rechtsvragen. Deze versies vervangen die van juli 2016.