Heeft u over 2016 in het totaal weinig btw af te dragen? Controleer dan of u in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling (KOR) en pas deze nog toe in de btw-aangifte die u deze maand indient.

Toepassing KOR

Indien u op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van de voorbelasting) verschuldigd bent, komt u in aanmerking voor KOR. In dat geval hoeft u een deel van de btw niet te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% indien u op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw verschuldigd bent.

Let op! De KOR kan alleen worden toegepast door natuurlijke personen. Hieronder vallen ook samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma. Een aanvullende voorwaarde is dat de onderneming in Nederland is gevestigd.

Administratieve ontheffing
Kunt u aannemelijk maken dat u de komende jaren niet meer dan € 1.345 btw hoeft af te dragen, dan kunt u ook ontheffing aanvragen. In dat geval hoeft u geen aangifte btw meer te doen, maar heeft u ook geen recht op aftrek voorbelasting.

Tip: Mogelijk wordt de KOR in zijn huidige vorm binnenkort vervangen door een vrijstelling die alleen afhankelijk is van uw omzet. De Staatssecretaris onderzoekt momenteel de mogelijkheden hiervoor.

Neem voor meer informatie over de voorwaarden en toepassing van de KOR en de administratieve ontheffing contact op met onze adviseurs.