Neemt u nog deel aan de levensloopregeling dan staat u in 2015 weer voor de keuze: in één keer uitkeren of de levensloopregeling nog voortzetten.

Keert u in één keer uit, dan wordt slechts 80% belast van de waarde van uw levenslooptegoed op 31 december 2013. Het is echter de vraag of deze tegemoetkoming voor u (financieel) voordelig uitpakt.

Levensloopregeling
Met ingang van 1 januari 2013 is de levensloopregeling beëindigd. Had u op 31 december 2011 € 3.000 of meer op uw levensloopregeling staan, dan geldt overgangsrecht: u mag de levensloopregeling blijven toepassen tot uiterlijk 31 december 2021. Dit betekent dat u onder de oude voorwaarden mag blijven storten in de regeling, maar ook dat u onbeperkt naar eigen inzicht bedragen kunt opnemen.

Opname in één keer
In 2013 bestond al de mogelijkheid om het gehele saldo van uw levensloop in één keer op te nemen: het op 31 december 2011 opgebouwde tegoed werd onder die faciliteit maar voor 80% van de waarde belast.

In 2015 is deze mogelijkheid teruggekeerd. Als u uw gehele saldo in 2015 in één keer opneemt, wordt het op 31 december 2013 opgebouwde tegoed maar voor 80% van de waarde in de heffing betrokken.

Let op!
De opgenomen bedragen zijn wel belast voor de loonheffingen. Is uw saldo in 2015 hoger dan het op 31 december 2013 opgebouwde tegoed, dan wordt het verschil wel voor 100% belast.

Opname in 2015 voordelig?
Of een opname in één keer in 2015 een voordelig alternatief is, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Denk hierbij aan het belastingtarief dat voor u van toepassing is, uw (overig) vermogen in box 3 en bijvoorbeeld uw oorspronkelijke bestedingsdoel. Onze adviseurs kunnen hierover meer vertellen. Neem daarom voor meer informatie over uw persoonlijke situatie contact met ons op.

Tip!
In de jaren tot en met 2011 kon u levensloopverlofkorting opbouwen als u deelnam aan de levensloopregeling. Deze korting wordt verrekend met uw opnamen. Heeft u nog opgebouwde levensloopverlofkorting dan wordt een bedrag van € 207 per opgebouwd jaar verrekend met uw opnamen in 2015.