Uw inkomen uit sparen en beleggen wordt belast in box 3. In deze box betaalt u meer belasting naarmate uw vermogen groter is. Is sparen en beleggen in de bv dan een betere oplossing?

Heffing in box 3

De belasting die u betaalt in box 3 wordt gebaseerd op een verondersteld rendement. Het werkelijke rendement is dus niet van belang. Zelfs als u verlies lijdt op uw beleggingen, betaalt u toch belasting.

Hogere heffing bij groter vermogen

De heffing in box 3 neemt toe naarmate u meer vermogen bezit, omdat bij een groter vermogen wordt uitgegaan van een hoger verondersteld rendement. Het belastingtarief is vastgesteld op 30% en wordt berekend over het veronderstelde rendement.

Tarieven 2019

Over de eerste € 30.360 aan vermogen betaalt u geen belasting. Over de volgende € 71.650 van uw vermogen geldt een verondersteld rendement van 1,94%. Over uw belast vermogen van € 71.650 tot € 989.736 is het veronderstelde rendement 4,45% en bij een vermogen boven € 989.736 gaat de wet uit van een rendement van 5,6%.

Sparen of beleggen via de bv

Heeft u een bv of richt u een bv op om hierin te sparen en /of te beleggen, dan betaalt u belasting over uw werkelijk behaalde rendement. Spaart u tegen een rente die nauwelijks meer bedraagt dan 0%, dan betaalt u dus ook nauwelijks belasting. Een fors rendement dat met beleggen is behaald, wordt daarentegen ook fors belast.

Tarieven Vpb

In de bv betaalt u vennootschapsbelasting over het rendement. Zodra u het behaalde rendement uitdeelt, betaalt u ook belasting in box 2. Tezamen levert dit in 2019 een belastingdruk op van 39,25% voor een winst tot € 200.000, daarboven is het tarief 43,75%. Door een wijziging worden deze tarieven vanaf 2021 37,87% respectievelijk 41,89%.

Wat is het rendement?

Het bovenstaande betekent dat bij een gering rendement het in beginsel voordeliger is uw vermogen in uw bv te laten renderen. Bij een hoog rendement is het voordeliger om uw vermogen in privé te laten renderen. Waar het omslagpunt voor u ligt, is onder meer afhankelijk van de winst van uw bv, het behaalde rendement op uw vermogen en de omvang van uw privévermogen.

Bijkomende zaken

Buiten financiële overwegingen om wel of niet voor een bv te kiezen, dient u zich ook te realiseren dat een bv verplichtingen met zich meebrengt. U dient een administratie aan te leggen, een jaarrekening te (laten) opstellen en een aangifte vennootschapsbelasting in te (laten) dienen. Ook die zaken brengen kosten met zich mee, indien u dat uit handen geeft. Dit dient u wel mee te wegen. Maar ook als u het uit handen geeft, vraagt dit altijd extra aandacht van u. Ten slotte is de jaarrekening van de bv openbaar, waardoor iedereen kan zien hoeveel vermogen u in de bv heeft zitten. Bedenk daarom goed of u deze zaken accepteert.

Heeft u vragen over sparen en beleggen in een bv of in privé, neem dan contact met ons op.