De VAR is vanaf 1 mei 2016 vervallen. Als u met zzp-ers werkt en zekerheid wilt over de loonheffingen moet u aan de slag: alleen als u werkt met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst kunt u nog zekerheid over de loonheffingen krijgen.

 

Bij de beoordeling of een modelovereenkomst kan worden goedgekeurd gaat het om de vraag of sprake is van een dienstbetrekking voor de zzp-er. In antwoord op Kamervragen geeft de staatssecretaris aan in hoeverre bepaalde genoemde factoren een aanwijzing vormen dat sprake is van een dienstbetrekking.

 

Alle factoren die een aanwijzing kunnen vormen voor het bestaan van een dienstbetrekking moeten in onderlinge samenhang worden beoordeeld. De hierna genoemde factoren zijn individueel niet doorslaggevend bij constatering of sprake is van een dienstbetrekking, maar ze kunnen wel een rol spelen. Hierbij geldt dat sommige factoren eerder zullen wijzen op de aanwezigheid van een dienstbetrekking dan andere.

 

Pensioenvoorziening of arbeidsongeschiktheidsverzekering
De deelname van een opdrachtnemer aan pensioenvoorziening of arbeidsongeschiktheidsverzekering van de opdrachtgever is een sterke aanwijzing dat mogelijk sprake is van een dienstbetrekking.

 

Opleiding of cursus
Wordt aan de opdrachtnemer een opleiding of cursus verstrekt of vergoedt dan vormt dit een sterke aanwijzing dat sprake is van een dienstbetrekking.

 

Vergaderingen bij opdrachtgever
Neemt een opdrachtnemer deel aan vergaderingen bij de opdrachtgever (met werknemers van de opdrachtgever) dan kan dit een aanwijzing vormen dat sprake is van een dienstbetrekking. Dit is echter wel afhankelijk van het soort vergadering. Betreft het een afdelingsoverleg met een algemeen karakter dan wijst dit eerder in de richting van een dienstbetrekking dan dat specifiek overleg gevoerd wordt over de opdracht van de opdrachtnemer.

 

Bedrijfskleding
Stelt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer bedrijfskleding ter beschikking dan kan dit een aanwijzing vormen dat sprake is van een dienstbetrekking.

 

Veiligheidsmiddelen
Dit geldt niet voor het ter beschikking stellen van veiligheidsmiddelen zoals mondkapjes en gehoorbescherming: de ter beschikkingstelling van dit soort zaken hoeft geen aanwijzing te zijn voor het bestaan van een dienstbetrekking.

 

Kantoorwerkplek
Ook het aan de opdrachtnemer ter beschikking stellen van een kantoorwerkplek (bureau, stoel, computer, printer) zal doorgaans geen aanwijzing zijn voor het bestaan van een dienstbetrekking.

 

Tip! De genoemde factoren geven een indicatie of mogelijk sprake is van een dienstbetrekking. Andere factoren kunnen echter ook een rol spelen. Overleg bij twijfel met één van onze adviseurs.