Heeft uw personeel nog wettelijke vakantiedagen staan van 2016? Dan moeten zij deze vóór 1 juli 2017 opnemen. Gebeurt dit niet, dan komen ze te vervallen. Afkoop van deze dagen is niet mogelijk, tenzij het dienstverband wordt beëindigd.

Vakantiedagen

Iedere werknemer heeft recht op een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. Uitgerekend in uren is dit vier maal het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Een werknemer die het hele jaar 40 uur per week werkt, heeft dus een wettelijk recht op 4 x 40 uur = 160 uur vakantie, oftewel 20 dagen. Heeft uw werknemer in het jaar zelf nog niet al zijn wettelijke vakantiedagen opgenomen, dan mag hij deze nog binnen een half jaar na het jaar dat ze zijn opgebouwd opnemen. Daarna komen deze vakantiedagen te vervallen.

Uitzonderingen

Op de hoofdregel dat wettelijke vakantiedagen een half jaar na het jaar van opbouw vervallen, zijn twee uitzonderingen mogelijk. Ten eerste als een werknemer een goede reden heeft voor het niet opnemen van het verlof. Dan vervallen de niet opgenomen wettelijke vakantiedagen pas na vijf jaar. Ten tweede kunt u als werkgever ook schriftelijk met uw personeel afspreken dat zij langer de tijd krijgen om deze dagen op te nemen.

Let op! Naast de wettelijke vakantiedagen hebben uw werknemers meestal ook nog recht op bovenwettelijke vakantiedagen. Deze zijn vaak geregeld in een CAO. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een heel ander regime. Dergelijke niet opgenomen vakantiedagen vervallen pas na 5 jaar.