Een ogenschijnlijk brutale vraag, maar een o zo belangrijke! Heeft u antwoorden op cruciale vragen als ‘Wie zijn we? Wat doen we? Waaróm doen we dat en voor wie?’. Oftewel: wat is uw propositie? Van levensbelang om makkelijker de klanten te trekken die bij u passen.

Dus we vragen het nogmaals:

Wie denkt u wel dat u bent?
Hier bij Glissenaar Accountants hadden we dat kort geleden ook niet scherp genoeg op het netvlies. Dat leek niet nodig; we draaiden goed, trokken nieuwe klanten, draaiden onze omzet. Maar waar stonden we eigenlijk voor? Welke specifieke doelgroep wilden we bereiken? We wisten het niet precies.

Wij weten het nu wél
Glissenaar Accountants doet veel méér dan cijfers verwerken. Wij helpen onze klanten bij het stellen van hun bedrijfsdoelen, we meten of ze die bereiken, en geven op basis daarvan advies. Oftewel: wij helpen onze klanten beter te ondernemen door op cijfers gebaseerd advies te geven. Dat is, in een notendop, onze propositie.

Nu we die zélf scherp hebben, trekken we ook ondernemers die actief aan de slag willen met hun bedrijfsdoelen. Die ons niet perse alleen zien als hun accountant, maar als samenwerkingspartner die ze helpt doelen te halen en groei te realiseren.

We krijgen nu de klanten die we willen, en dat kunt ú ook.

Weet waarom en voor wie ú het doet
Werk aan uw propositie, kijk kritisch naar uzelf. Beantwoord die belangrijke ‘W-vragen’: wie, wat en waarom. Vervolgens kunt u een start maken met die boodschap in uw gehele organisatie te verweven, en dat verhaal te uiten in al uw communicatiemiddelen.

Kijk bijvoorbeeld eens kritisch naar uw website: past die bij uw manier van werken en uw visie, en spreekt die de klanten aan die u zoekt? Laat u bijvoorbeeld tevreden klanten vertellen wat ze van uw dienstverlening vinden? Maakt u gebruik van storytelling, bijvoorbeeld met filmpjes? Of is het een 13-in-een-dozijn-website waarmee u zich niet onderscheid van uw concurrenten…?

Positioneer uzelf
Zodat iedereen weet waarvoor u staat. Zodat de júiste doelgroep weet waarom ze juist bij u moeten zijn. En dan gebeuren er magische dingen: uw ideale klant meldt zich vanzelf aan uw voordeur.