Waarschijnlijk heeft u onlangs de nieuwe WOZ-waarde voor uw woning of bedrijfspand ontvangen. Bent u van mening dat het bedrag niet klopt? Maak dan binnen 6 weken bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen een te hoge, maar ook tegen een te lage WOZ-waarde. Hier vindt u 5 onmisbare tips.

De WOZ-waarde van uw pand is beslissend voor uw aanslag OZB. De WOZ-waarde is echter ook van belang voor een aantal andere heffingen, zoals het eigenwoningforfait. Daarom is het belangrijk dat de waarde juist is vastgesteld.

Verschillende methodes

Er zijn verschillende methodes om de WOZ-waarde vast te stellen. Bij woningen maakt de gemeente meestal een vergelijking met verkoopcijfers van soortgelijke woningen. Bij bedrijfspanden wordt de waarde vaak afgeleid uit de huur.

Waardedrukkende factoren

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde spelen waardedrukkende factoren een belangrijke rol. Deze kunnen betrekking hebben op het pand zelf of op de omgeving. Bij waardedrukkende factoren die samenhangen met het pand kunt u bijvoorbeeld denken aan achterstallig onderhoud of vochtoverlast. Voorbeelden van omgevingsfactoren zijn geluidsoverlast of verpaupering van de buurt.

WOZ-bezwaren top 5

Dit zijn de meest gebruikte argumenten waarmee bezwaar wordt gemaakt tegen de hoogte van de WOZ-waarde:

  1. Geluidsoverlast
  2. Stankoverlast
  3. Slechte bereikbaarheid / parkeeroverlast
  4. Achterstallig onderhoud
  5. Bodemverontreiniging

Twijfelt u aan de juistheid van uw WOZ-waarde? Volg dan de onderstaande tips.

Tip 1: Check uw WOZ-beschikking goed

Als het goed is, zijn al deze factoren meegenomen bij de waardebepaling. In de praktijk blijkt dat dit echter lang niet altijd het geval is. Gemeentes kunnen namelijk niet alle onroerend goed individueel taxeren. Ga dus na of in uw WOZ-beschikking is vermeld hoe deze tot stand is gekomen. Controleer ook of de WOZ-waarde overeenkomt met de waarde zoals deze volgens u ongeveer zou moeten zijn. Wijkt deze af? Ga dan in bezwaar.

Tip 2: Laat een taxatie uitvoeren

Gaat u in bezwaar, dan kan het lonend zijn zelf een taxatie uit te laten voeren. Schakel hiervoor een erkend taxateur in.

Tip 3: Te lage WOZ-waarde? Ook dan is bezwaar mogelijk!

U kunt tegenwoordig ook bezwaar maken tegen de WOZ-waarde als deze naar uw mening te laag is vastgesteld. Een hogere WOZ-waarde is soms wenselijk. Bijvoorbeeld als u van plan bent het pand te verkopen of wanneer u het een hypotheek wilt verkrijgen.

Tip 4: Ga binnen 6 weken in bezwaar

Bent u het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. Dit moet u doen binnen 6 weken na de datum op de WOZ-beschikking.

Tip 5: Nog vragen? Glissenaar staat voor u klaar!

Heeft u vragen over de WOZ-beschikking van uw pand? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.