Voor de werkgever en werknemerRubriek_bullit-WGWN

Ik heb een medewerker met een tweede jaarcontract dat afloopt op 1 juni 2015. Kan ik dat contract nog verlengen zonder dat ik gelijk aan een contract voor onbepaalde tijd vastzit?

Ja, het is mogelijk om een contract eenmalig te verlengen tot 1 juni 2016 omdat de nieuwe ketenregeling pas op 1 juli 2015 ingaat. Nu geldt de 3-3-3 regel: als werkgever mag u 3 contracten in 3 jaar tijd aanbieden waarbij tussenliggende periodes van 3 maanden of korter meetellen in de keten.

Wijziging ketenregeling
Als gevolg van de Wet werk en zekerheid wijzigt de ketenregeling vanaf 1 juli 2015. Er mogen dan nog steeds drie contracten worden aangegaan maar dan binnen een tijdsbestek van twee jaar. De tussenliggende periode van drie maanden wordt opgerekt naar zes maanden. Waar u rekening mee moet houden is de transitievergoeding die u dan verschuldigd bent.

Transitievergoeding na 1 juli
Vanaf 1 juli 2015 geldt dat als u op of na 24 maanden het initiatief neemt tot beƫindiging van het dienstverband u een transitievergoeding moet betalen van een zesde maandsalaris per zes maanden oftewel: een derde maandsalaris per jaar gedurende de eerste tien jaar.
Het loonbegrip is hierbij identiek aan dat van de huidige kantonrechtersformule. Dit betekent dat het moet gaan om een bruto all-in maandsalaris dus inclusief vakantiebijslag, ploegentoeslag, et cetera.